Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

K 6/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-03-23

wspólną podstawę w treści art. 70 Konstytucji RP. W omawianym tu wypadku świadczenia w postaci dodatku pielęgnacyjnego oraz pomocy w postaci korzystania przez osoby...
opiekuńczym albo korzystanie z innych jeszcze form pomocy. Jedną z takich form pomocy może być pobyt zainteresowanego w domu pomocy społecznej, powołanego m.in. do świadczenia...

K 14/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-02-11

, którym przyznano prawo świadczeń lub które spełniły warunki do ich nabycia przed wejściem w życie powołanej ustawy bez względu na datę zgłoszenia wniosku o świadczenia; 3...
budżetu państwa; - środków finansowych przeznaczonych na świadczenia. Według uzasadniania do projektu ustawy /druk sejmowy nr 1069/ przeprowadzenie zamierzonej...

SA/Wr 179/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-04-29

r. o przekazywaniu gospodarstw rolnych za własność Państwa za rentę i spłaty pieniężne /Dz.U. nr 21 poz. 118/ nie świadczy o tym, że użytkownik działki /posiadacz zależny...
. Informuje jednocześnie, że ma obecnie 87 lat i jest inwalidką I grupy, a jej emerytura wynosi 910 tys. zł wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym i 'zbowidowskim' i nie jest w stanie...

II SA 609/92 - Wyrok NSA z 1992-07-27

, przysługują świadczenia przewidziane w art. 10 ust. 3 tej ustawy, to znaczy wynagrodzenie obliczone jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za czas pozostawania bez pracy...
, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Świadczenia te pokrywa się ze Skarbu Państwa /art. 33 ust. 4 omawianej ustawy/., Pracownik pobierający wynagrodzenie ze Skarbu Państwa...

SA/Po 82/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-05-25

roboczego /zajętego na poligon/ aktualnie oraz w poprzednich latach prowadzone są prace zrębowe i pielęgnacyjne w ramach potrzeb i możliwości wstępu, przy czym w 1991 r...