Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 844/90 - Wyrok NSA z 1990-12-18

na piśmie, niedopełnienie jednak tego warunku nie powoduje nieważności umowy. W wyniku nawiązania stosunku pracy na pracowniku spoczywa obowiązek świadczenia pracy...
, a na pracodawcy obowiązek zatrudnienia pracownika oraz świadczenia na jego rzecz wynagrodzenia za pracę. Przez wykonywanie pracy podporządkowanej w czasie określonym w art. 15...