Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OW 43/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-09

dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: wskazać Prezydenta Miasta [...] jako organ właściwy w sprawie Wnioskiem z dnia 19 lutego 2014 r. Prezydent Miasta...
organu właściwego w sprawie wydania decyzji o przyznaniu M. B. dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego., W uzasadnieniu wniosku wskazano, że decyzją z dnia [...] sierpnia 2013...

I OW 44/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-09

do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: wskazać Prezydenta Miasta B. jako organ właściwy w sprawie Wnioskiem z dnia 24 lutego 2014 r. Prezydent Miasta B. zwrócił...
w sprawie wydania decyzji o przyznaniu B. M. dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego., W uzasadnieniu wniosku wskazano, że decyzją z dnia [...] października 2013 r...

I SA/Wa 2091/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-14

Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia zawiesić postępowanie sądowe...
. z dnia [...]maja 2013 r., nr [...] o odmowie przyznania E. G. dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego na F. G.., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie sprawy...

II SA/Po 458/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-05-29

Odwoławczego w L. z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego; p o s t a n a w i a I. przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie...
w jakim uzależnia przyznanie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego od spełnienia warunków określonych w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach...

II SA/Po 543/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-09-12

uchwały Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (niepublikowana...
programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 295, poz. 1746 z 2011 r.) w zakresie w jakim uniemożliwia przyznanie przewidzianej...

I OSK 116/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-28

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: 1...
przez rolnika stanowi samo przez się negatywną przesłankę do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego?' Wyrokiem z dnia 26 października 2011 r., sygn. akt II SA/Ke 635/11...

II SA/Go 242/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-04-24

uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: zawiesić postępowanie. Zaskarżona skargą decyzją z dnia [...] stycznia 2014 r., nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U. z 2013 r...

II SA/Łd 353/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-06

świadczenie pielęgnacyjne postanowił: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi. LS Decyzją z dnia [...], nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2012r., poz. 732, powoływane także jako rozporządzenie), utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta Z. z dnia...

II SA/Łd 1244/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-21

2013r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 413), utrzymało...
w mocy decyzję Burmistrza K. z dnia [...], nr [...], orzekającą o odmowie przyznania G. S. pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w związku...

III SA/Kr 1229/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-30

ze skargi J. M., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, z dnia 2 września 2011r. Nr [...], w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego...
postanawia: zawiesić postępowanie sądowe W dniu 30 marca 2011 r. skarżący J. M. złożył w organie I instancji wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100