Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X

II SA/Wa 308/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-27

prowadzi gospodarstwo domowe, a źródłem jego utrzymania jest przyznane świadczenie rentowe wynoszące, po potrąceniach, 481, 30 zł netto (kopia decyzji Zakładu Ubezpieczeń...
[...] kwietnia 2009 r. nr [...] - w aktach). Poza tym skarżący korzysta ze świadczenia socjalnego w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłków w wysokości 100 zł...

II SA/Bk 110/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-07-22

.. Wnioskodawca otrzymuje rentę inwalidzką wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym w wysokości 650 zł miesięcznie (po dokonanych potrąceniach komorniczych w kwocie 200 zł). Świadczenie...
karnych. Wnioskodawca jest inwalidą [...] grupy otrzymuje rentę i dodatek pielęgnacyjny w łącznej wysokości 850 zł, z której komornik potrąca 200 zł miesięcznie. E. L...

II SA/Bk 110/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-08-12

w wysokości 980 zł miesięcznie (po dokonanych potrąceniach komorniczych zostaje mu kwota 400 zł). Świadczenie to jest przeznaczone na jego potrzeby...
otrzymuje rentę i dodatek pielęgnacyjny w łącznej wysokości 980 zł, z której komornik potrąca należności. De facto skarżący dostaje 400 zł miesięcznie. E. L. - R. nie posiada...

II SAB/Kr 80/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-06-26

wskazuje, iż prowadzi gospodarstwo domowe samotnie, nie pracuje, nie ma żadnych świadczeń emerytalno - rentowych, a utrzymuje się jedynie z pomocy MOPS w formie zasiłku...
stałego oraz pielęgnacyjnego w łącznej w wysokości [...] zł. Jest inwalidą I grupy., Zdaniem orzekającego, wniosek strony skarżącej zasługuje na uwzględnienie...

II SA/Bk 110/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-09-09

(po dokonanych potrąceniach komorniczych zostaje mu kwota 400 zł). Świadczenie to jest przeznaczone na jego potrzeby, których nie jest mu w stanie zagwarantować...
. Wnioskodawca jest inwalidą I grupy otrzymuje rentę i dodatek pielęgnacyjny w łącznej wysokości 980 zł, z której komornik potrąca należności. De facto skarżący dostaje 400 zł...

II SA/Kr 454/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-11

gospodarstwo domowe matką i bratem. Ich wspólny miesięczny dochód wynosi 1.794 zł i składa się na niego świadczenie rentowe matki w wysokości [...] zł, renta socjalna brata...
wraz z zasiłkiem pielęgnacyjnym w wysokości [...] zł oraz alimenty na rzecz skarżącej od byłego męża w wysokości [...] zł., W skład majątku skarżącej wchodzi dom o pow...

II SAB/Kr 81/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-01

i bratem. Ich wspólny miesięczny dochód wynosi 1.799,64 zł i składa się na niego świadczenie rentowe matki w wysokości 899,41 zł, renta socjalna brata wraz z zasiłkiem...
pielęgnacyjnym w wysokości 750,23 zł oraz alimenty na rzecz skarżącej od byłego męża w wysokości 150 zł., W skład majątku skarżącej wchodzi dom o pow. 100 m2 oraz nieruchomość...

IV SAB/Gl 10/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-07

. (od marca 2014 r. do sierpnia 2014 r. k.252) oraz zasiłku pielęgnacyjnego z dnia [...] na rzecz M. S. w kwocie 153 zł (od stycznia 2013 r. do marca 2016 r. k.254). Skarżący...
Sądu intencją skarżącego jest także zwolnienie od kosztów sądowych, o czym świadczy uzasadnienie wniosku. W tym zakresie wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy...

II SA/Bk 110/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-08-29

podstawowych potrzeb bytowych. W tym miejscu zauważyć należy dodatkowo, że wedle art. 115 § 1 k.k.w. skazanemu zapewnia się bezpłatne świadczenia zdrowotne, leki i artykuły...
I grupy, otrzymuje rentę i dodatek pielęgnacyjny w łącznej wysokości 850 zł miesięcznie, z której potrącane są należności komornicze w wysokości 200 zł miesięcznie...