Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wr 315/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-12-16

Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [...] kwietnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
Gminy M., Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. (dalej jako GOPS lub organ I instancji), w sprawie odmowy przyznania stronie świadczenia pielęgnacyjnego...

IV SA/Po 888/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-03

[...] sierpnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta P. z dnia...
odmowy H. U. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad mężem R. U.., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym...

I OSK 1877/21 - Wyrok NSA z 2022-07-26

Odwoławczego we W. z dnia [...] listopada 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 15 czerwca 2021 r., sygn...
we W. z [...] listopada 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, uchylił zaskarżoną oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji., Wyrok...

II SA/Ol 89/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-02-25

. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. K. K., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika adw. P. G. (dalej jako: 'Strona', 'Skarżąca...
'[...]', w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., Z akt sprawy i uzasadnienia zaskarżonego rozstrzygnięcia wynika, że w dniu, 13 lipca 2020 r., Wnioskodawczyni zwróciła...

I SA/Wa 2030/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-27

w [...] z dnia [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta [...] z dnia...
[...] lipca 2018r. nr [...] odmawiającą przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., W sprawie ustalono następujący stan faktyczny i prawny:, Decyzją Prezydenta [...] z dnia...

III SA/Kr 650/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-09-23

., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
) prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawną matką...

VIII SA/Wa 820/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-20

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] października 2019 r. nr [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji...
z zatrudnienia uchyla zaskarżoną decyzję w punkcie drugim w części dotyczącej daty początkowej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Zaskarżoną decyzją...

II SA/Łd 303/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-06-16

ze skargi T. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla...
. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudniania z uwagi na opiekę nad mężem. Do wniosku dołączono między innymi orzeczenie...

IV SA/Wr 322/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-10-27

. sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] maja 2020 r., nr [...] w przedmiocie uznania świadczenia pielęgnacyjnego...
. K. świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki na synem O. P. od dnia 1 maja 2016 r., W dniu 31...

VIII SA/Wa 1011/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-09

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2021 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...
organ odwoławczy wskazał m. in., że przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego osobie pobierającej emeryturę byłoby działaniem przeciwko prawu, gdyż byłoby niezgodne z literalną...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100