Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X

II SA/Go 85/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-03-10

Odwoławczego z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta...
z dnia [...]r., nr [...] Wnioskiem złożonym w dniu 25 września 2020 r. D.A. zwróciła się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad synem D.A....

II SA/Go 185/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-04-15

[...]r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza z dnia [...]r...
., nr [...]. Wnioskiem złożonym w dniu 26 października 2020 r. K.Z. zwróciła się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad matką A.W....

II SA/Go 855/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-02-25

Odwoławczego z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
zwrotu kosztów postępowania sądowego. Wnioskiem z dnia [...] lutego 2020 r. I.D. zwróciła się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad babcią...

II SA/Go 362/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-08-23

), konwersji zasiłków stałych w świadczenia pielęgnacyjne (zob. wyroki z: 8 marca 2005 r., P 15/04, OTK ZU nr 3/A/2005, poz. 21; 30 października 2007 r., P 28/06, OTK ZU...

VI SA/Wa 1122/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-25

świadczone są przez to samo przedsiębiorstwo. Jednym z istotnych kryteriów określania przynależności usług do jednego rodzaju są również warunki świadczenia usług. Usługi...
w Wiadomościach Urzędu Patentowego informacji o udzieleniu prawa ochronnego, a także za wydanie dokumentu świadczącego o udzieleniu prawa, w wysokości 90,00 zł...

VI SA/Wa 2184/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-10

- Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych, i Autostrad w [...] (dalej GDDKiA), dotyczącą zabiegów pielęgnacyjnych (redukcja koron drzew, podcięcia konarów), prowadzonych...
zwolnienie z uiszczania opłaty elektronicznej dotyczy tylko i wyłącznie pojazdów zarządcy drogi, w niniejszej sprawie - GDDKiA. Pojazdy wykonawcy - skarżącego, świadczą usługi...

VI SA/Wa 2182/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-10

ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w [...] (dalej GDDKiA), dotyczącą zabiegów pielęgnacyjnych (redukcja koron drzew, podcięcia konarów...
dotyczy tylko i wyłącznie pojazdów zarządcy drogi, w niniejszej sprawie - GDDKiA. Pojazdy wykonawcy - skarżącego, świadczą usługi na rzecz GDDKiA, ale nie są pojazdami...