Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X

II SAB/Bk 127/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-02-28

wynagrodzenie za pracę i świadczenie pielęgnacyjne w łącznej kwocie 1.620,11 zł,. Skarżący nie posiada żadnego majątku oraz oszczędności i zamieszkuje w mieszkaniu matki...
obejmującym ustanowienie radcy prawnego podając we wniosku, iż aktualnie utrzymuje się z wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę (3/4 etatu) w kwocie 1467,11 zł oraz świadczenia...

II SA/Ol 170/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-01

utrzymania syna ('[...]'). Wydatkuje na ten cel '[...]', które uzyskuje w formie alimentów, oraz około '[...]' ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości...
'[...]', podczas gdy suma dochodów wszystkich tych osób to '[...]' (emerytura: '[...]' + renta socjalna: '[...]' + świadczenie pielęgnacyjne: '[...]') - [obecnie '[...]' (emerytura...

II SA/Ol 982/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-01

(300 zł) oraz w różnych kosztach utrzymania syna (150 zł). Wydatkuje na ten cel 400 zł, które uzyskuje w formie alimentów, oraz około 300 zł ze świadczenia pielęgnacyjnego...
3.020 zł, podczas gdy suma dochodów wszystkich tych osób to 2.569,76 zł (emerytura: 1.545,72 zł + renta socjalna: 504,04 zł + świadczenie pielęgnacyjne: 520 zł). Brak...

II SAB/Ol 21/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-12

, które uzyskuje w formie alimentów, oraz około 300 zł ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 520 zł. Na jej osobiste potrzeby (odzież, leki, telefon, itp.) pozostaje ok. 220...
tych osób to 2.661,66 zł (emerytura: 1.614,78 zł + renta socjalna: 526,88 zł + świadczenie pielęgnacyjne: 520 zł). Brak staranności w zakresie wskazania, czy to wysokości...

IV SAB/Wa 21/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-01

rodziny jest świadczenie emerytalne matki skarżącego w miesięcznej wysokości 802 zł oraz świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520 zł otrzymywane przez K. G. z tytułu opieki...

II SA/Ol 982/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-20

ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 520 zł. Na jej osobiste potrzeby (odzież, leki, telefon, itp.) pozostaje ok. 220 zł. Żona sprawuje opiekę nad synem...
(emerytura: 1.545,72 zł + renta socjalna: 504,04 zł + świadczenie pielęgnacyjne: 520 zł). Zatem brak staranności skarżącego w zakresie wskazania wysokości ponoszonych...

III SAB/Łd 36/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-11-25

się: świadczenie pielęgnacyjne skarżącego w kwocie 520 zł, dochody z tytułu emerytury żony w wysokości 870 zł oraz renta socjalna syna w kwocie 540 zł. Daje to łączny dochód...
członka rodziny ok. 650 zł. Z tych dochodów skarżący pokrywa bieżące koszty utrzymania, koszty zakupu żywności oraz leków i zapewnienia świadczeń zdrowotnych. Skarżący...

II SA/Ol 170/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-11

to 2.569,76 zł (emerytura: 1.545,72 zł + renta socjalna: 504,04 zł + świadczenie pielęgnacyjne: 520 zł). Brak staranności w zakresie wskazania, czy to wysokości ponoszonych...
przyznania jakiegoś prawa, przykładowo - udzielenia świadczenia ze środków pomocy społecznej, lecz skargi dotyczące nałożenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem...

II SAB/Ol 21/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-06-14

(emerytura: 1.545,72 zł + renta socjalna: 504,04 zł + świadczenie pielęgnacyjne: 520 zł). Powyższego nie zmienia informacja o zaciągniętej u rodziny pożyczce w kwocie 500 zł...
, przykładowo - udzielenia świadczenia ze środków pomocy społecznej, lecz skargi dotyczące udzielenia informacji publicznej. Strona ma niekwestionowane prawo do żądania...

I OZ 416/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-11

gospodarstwo domowe z niepełnosprawnym synem i uzyskują oni dochód w kwocie 2141,66 zł z tytułu świadczenia emerytalnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego. Miesięczne wydatki...
uzyskiwanych dochodów ze świadczenia emerytalnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanego synowi skarżącego. Skarżący, pomimo wielokrotnego wzywania go przez Sąd...
1   Następne >   3