Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X

II SA/Rz 1514/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-08-27

pielęgnacyjne w związku z opieką nad matką Z. D. Tymczasem świadczenia takiego nie pobierała, na dowód czego przedłożyła kopię decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia...
[...] grudnia 2011 r. nr [...] o odmowie przyznania jej świadczenia pielęgnacyjnego w tytułu sprawowanej opieki nad Z. D. oraz zaświadczenia od tego organu z dnia 30 czerwca 2015...

II SA/Bd 698/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-12-07

ze skargi Z. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] czerwca 2012r., Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odmówić...
Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] czerwca 2012r., Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., Pismem z dnia 4 października 2012 r. Z. S. złożyła wniosek...

II SA/Bd 93/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-02-22

. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku ., Pismem z dnia 11 stycznia 2011 r. S. O. wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] grudnia 2010r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Lu 309/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-09-12

ze skargi G. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego - w zakresie wniosku G. G. o sporządzenie...
G. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...], Nr [...], w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., W piśmie z dnia 21 lipca 2011 r. skarżący wniósł...

II SA/Lu 864/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-07-09

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego - w zakresie...
Administracyjny w Lublinie oddalił skargę J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...], w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., W dniu 4...

II SA/Lu 864/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-10

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego - w zakresie...
Administracyjny w Lublinie oddalił skargę J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r., nr [...], w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., W dniu 4...

II SA/Lu 953/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-05-16

niejawnym sprawy ze skargi J. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego - w zakresie wniosku...
Administracyjny w Lublinie oddalił skargę J. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...], w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., W dniu 1...

II SA/Bk 308/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-08-20

. z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego p o s t a n a w i a odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. , W dniu 11 czerwca 2015 r...
świadczenia pielęgnacyjnego., W dniu 27 czerwca 2015 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) skarżący zwrócił się z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia opisanego wyżej...

IV SA/Gl 407/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-07-10

niejawnym sprawy ze skargi W.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii wniosku...
listopada 2016 r. oddalił skargę W.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., Pismem...

II SA/Ol 20/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-03-21

listopada 2012 r., Rep. '[...]' w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odmówić sporządzenia i doręczenia uzasadnienia wyroku. W dniu 12 lutego 2013 r. Wojewódzki...
świadczenia pielęgnacyjnego., Dnia 27 lutego 2013 r. U.Z. wniosła o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia powyższego wyroku. Podała, że sprawa dotyczyła przyznania świadczenia...
1   Następne >   +2   4