Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Go 489/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-11-19

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję...
z [...] czerwca 2020 r., nr [...], Wójt Gminy (dalej: organ pierwszej instancji) odmówił D.S. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką...

I OSK 2478/20 - Wyrok NSA z 2021-02-24

Odwoławczego w G. z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
. z [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego i uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta G...

I OSK 1273/15 - Wyrok NSA z 2016-11-08

programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 20 stycznia 2015 r. sygn. akt IV SA/Wr 457/14 Wojewódzki Sąd...
przyznania prawa do pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego., Wyrok ów zapadł w następującym stanie...

II SA/Po 926/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-03-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2019 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta...
rodzinnych (Dz. U. z 2017r., poz.1466), obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego...

I SA/Wa 49/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-11

w [...] z dnia [...] listopada 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z [...] listopada 2021 r...
Społecznej w [...] (organ I instancji) z dnia [...] czerwca 2021 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...

I OSK 1004/20 - Wyrok NSA z 2021-11-25

[...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżony wyrok i zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., Wyrok zapadł w następującym stanie...

I OSK 871/21 - Wyrok NSA z 2022-01-13

Odwoławczego w [...] z dnia [...] marca 2020 roku nr [...] w przedmiocie odmowy prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z 27 stycznia 2021 r...
roku w przedmiocie odmowy prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uchylił zaskarżoną decyzję., Wyrok wydany został w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Decyzją...

III SA/Kr 1123/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-06

administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.) - dalej k.p.a., odmówił skarżącej J. B., przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki...
emerytalnego., W odwołaniu J. B. wskazała na trudną sytuację swojej rodziny i wniosła o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości stanowiącej różnice pomiędzy wysokością...

I OSK 1676/18 - Wyrok NSA z 2018-12-18

Odwoławczego we Wrocławiu z dnia [...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
., nr [...], oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta W. z dnia [...]r., nr [...], o odmowie przyznania skarżącemu Z. S. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji...

III SA/Kr 590/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-08-19

Odwoławczego z dnia 22 lutego 2021 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję w zakresie początkowej daty...
przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, tj. 'od 01 lutego 2021r.', II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżącej D. Z. kwotę 480 (słownie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100