Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Op 549/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-05-17

Handlowo Usługowego A Spółki z o.o. w D. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym...
. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz § 2 ust. 1 pkt 1 i § 12 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów...

I SA/Go 325/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-01-29

na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa, że zaskarżona...
[...].02.2007 roku nr [...] którą to decyzją utrzymano w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...].06.2006 roku odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym...

I SA/Go 342/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-07

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu importu towaru 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. określa...
roku odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym od importowanego towaru., Z akt sprawy wynika że :, Dnia [...] marca 2004 roku, działająca z upoważnienia B. POLSKA sp...

I SA/Go 351/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-07

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu importu towaru. 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2...
stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym od importowanego towaru., Z akt sprawy wynika że :, Dnia [...] kwietnia 2002 roku, działająca z upoważnienia B. POLSKA sp. z o.o....

I SA/Go 368/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-12

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu importu towaru 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2...
roku odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym od importowanego towaru., Z akt sprawy wynika że :, Dnia [...] marca 2002 roku, działająca z upoważnienia B. POLSKA sp. z o.o....

I SA/Go 376/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-03-06

Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu importu towaru 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...].06.2006 roku odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym od importowanego towaru., Z akt sprawy wynika że :, Dnia [...] lutego...

I SA/Go 445/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-12

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego z tytułu importu towaru 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza...
stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym od importowanego towaru., Z akt sprawy wynika że :, Dnia [...] stycznia 2002 roku, działająca z upoważnienia B. POLSKA sp. z o.o....

I SA/Go 317/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-01-22

z ograniczoną odpowiedzialnością na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu importu...
to decyzją utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...].06.2006 roku odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym od importowanego towaru., Z akt sprawy...

III SA/Gl 2157/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-02-02

stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za okres rozliczeniowy od maja do października 2008r., w łącznej wysokości [...] zł w związku z prawomocnym wyrokiem WSA...
odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za miesiące maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2008r., natomiast w pozostałym zakresie oddalił skargę...

I SA/Wr 1099/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-04-16

ze skargi A. R. A we W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia 8 sierpnia 2008 roku nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego. oddala skargę. Przedmiotem skargi...
w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych: [...] o nr nadwozia [...] w wysokości [...], [...] o nr nadwozia [...] w wysokości...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100