Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Wa 365/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-17

to jest niejednorodne, a tym samym podatek akcyzowy jest podatkiem dwoistym co oznacza, że każdy może stać się podatnikiem. Ponadto kandydatka wskazała jak trudna jest interpretacja ustawy...
o podatku akcyzowym. Skarżąca nie podała konkretnych rozwiązań, czyli jak ustawa powinna zostać zmieniona, gdyż stanowić to będzie przedmiot pracy doktorskiej., W opinii...

IV SA/Wr 267/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-28

obrotu w podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym oraz dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjętego od podstawy opodatkowania rodziców J...
. Dowód wpłaty - składka OC za samochód., 22. Zaświadczenie lekarskie - o konieczności posiadania samochodu osobowego przez J. T., 23. Pokwitowanie - wpłaty podatku...