Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Bk 1022/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-01-10

skarżącego pozostaje renta w wysokości 465,14 zł miesięcznie. Dodatkowo wnioskodawca otrzymuje czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł oraz uzyskał zwrot podatku akcyzowego...
- woda, 150 - 200 zł - telefon. W [...] 2013 r. E. S. otrzymał zwrot podatku akcyzowego. W okresie [...] - [...] 2013 r. skarżący nie otrzymał dopłat do prowadzonej...

II SA/Gl 1099/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-06-09

to z odrębnych przepisów, uwzględnia się podatek od towarów i usług czy podatek akcyzowy. Podatek ten jest cenotwórczy, przy czym dla odbiorcy usług jest obojętnym, czy cena...
oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym', Zdaniem składu...

VIII SA/Wa 574/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-29

pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy...
, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. W § 2 pkt 1 zaskarżonej uchwały wskazano...

II SA/Gl 121/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-16

i w której, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów, uwzględnia się podatek od towarów i usług czy podatek akcyzowy., Mając powyższe na uwadze trzeba stwierdzić, iż katalog górnych stawek...
jest zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę: w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż...

II SA/Sz 1384/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-01

. W cenie tej uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem...
od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. W konsekwencji nieprawidłowym było, zdaniem Prokuratora, wskazanie stawek opłaty bez podatku VAT z jednoczesnym zaznaczeniem...

II SA/Gl 133/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-15

przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru...
(usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. W konsekwencji niedopuszczalnym jest, tak jak to uczyniono w zaskarżonej uchwale, wskazanie...

II SA/Gl 623/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-11

przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi...
) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Tym samym Rada Gminy ustalając maksymalne stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych winna...

IV SA/Wa 249/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-17

dla pojazdów będących przedmiotem postępowania oraz zaświadczeń wydanych przez właściwy organ Służby Celnej o zapłacie podatku akcyzowego od ww. pojazdów. W odpowiedzi...
nie ma wskazanej właściwej podstaw prawnej. Poza tym kwestia uiszczenia podatku akcyzowego nie ma znaczenia w tej sprawie. W ocenie Strony to organ jest obowiązany wykazać wolę...

VIII SA/Wa 558/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-22

przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi...
) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym., W konsekwencji niedopuszczalnym jest, tak jak to uczyniono w zaskarżonej uchwale, że stawki...

II SA/Gl 116/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-16

i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu takimi podatkami. Ustawy tej nie stosuje się, zgodnie z jej art. 1 ust. 2, jedynie wówczas...
lub usługę. W cenie tej uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega...
1   Następne >   +2   +5   11