Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Normalizacja X
  • Skarżony

III SA 1747/97 - Wyrok NSA z 1998-12-18

oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Państwowa Inspekcja Handlowa Wojewódzki Inspektorat w W., w dniach 24-26 października 1995 r. dokonała kontroli...
w ustawie o cenach. Otóż z mocy art. 41 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ znowelizowany...

I SA/Ka 2203/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-07-19

przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm./ podlegała sprzedaż w kraju wydawnictw dziełowych wydanych zgodnie...
Opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług '0' procent /par. 67 pkt 1 lit. 'a' rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania...