Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II GSK 1493/11 - Wyrok NSA z 2012-10-18

dodatkowego zobowiązania podatkowego określonego w art. 27 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11...
zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa kwotę zwrotu w prawidłowej...

III SA/Gl 283/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-27

przedmiotem kontroli sądowej dotyczy ustalenia nadpłaty podatku akcyzowego za styczeń 2008 r. i jest to 4 kontrola sądowa prowadzona na podstawie ustawy z 30 sierpnia 2002r...

II GSK 963/09 - Wyrok NSA z 2010-11-17

od towarów i usług, podatek akcyzowy). W przypadku tych zobowiązań (art. 21 § 1 pkt 1) decyzja weryfikująca samoobliczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika...
decyzje o charakterze deklaratoryjnym wymierzające należny podatek, którego obliczenie i zapłata jest ustawowym obowiązkiem podatnika (np. podatki dochodowe, podatek...