Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

I SA/Bd 408/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-07-07

na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego oddala skargę...
Decyzją z dnia [...] Naczelnik Urzędu Celnego w B.określił P.H.U. A.s.c. J. G., A.B. (skarżąca) zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu nabycia...

III SA 6407/97 - Wyrok NSA z 2000-12-05

zakresem przedmiotowym z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., Ostateczną decyzję Izby Skarbowej zaskarżyło (...) Towarzystwo Finansowe 'S.' Sp. z o.o. wnosząc...

II SA/Bk 392/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-11-27

pozostaje renta w wysokości 465,14 zł miesięcznie. Dodatkowo wnioskodawca otrzymuje czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł oraz uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie...
. W listopadzie 2013 r. E. Sz. otrzymał zwrot podatku akcyzowego, ponadto w kwietniu 2013 r. dopłatę do prowadzonej produkcji rolnej w wysokości 2.335 zł. Umowa dzierżawy...

II SA/Bk 934/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-11-27

w wysokości 465,14 zł miesięcznie. Dodatkowo wnioskodawca otrzymuje czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł oraz uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1.200 zł i zwrot...
na zakup oleju napędowego w październiku 2013 r. W listopadzie 2013 r. E. Sz. otrzymał zwrot podatku akcyzowego, ponadto w kwietniu 2013 r. dopłatę do prowadzonej...

II SAB/Bk 50/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-09-04

oraz uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1.200 zł i zwrot kosztów sądowych - 124 zł. Majątek E. S. stanowi nieruchomość rolna o powierzchni [...] ha oraz drewniany dom...
. W [...] br. E. S. otrzymał zwrot podatku akcyzowego, ponadto w [...] br. dopłatę do prowadzonej produkcji rolnej w wysokości 2.335,43 zł. Umowa dzierżawy nieruchomości, za którą...

II SA/Bk 470/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-09-03

zł miesięcznie. Dodatkowo wnioskodawca otrzymuje czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł (k. 195 sygn. akt II SA/Bk 561/12) oraz uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie...
. Dodatkowo E. S. ponosi inne drobne koszty np. korespondencji czy przejazdów. W [...] br. wnioskodawca otrzymał zwrot podatku akcyzowego, ponadto w [...] br. dopłatę...

II SA/Bk 342/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-03-03

renta w wysokości 465,14 zł miesięcznie. Skarżący wskazał, że dodatkowo otrzymuje czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł. Uzyskał też zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1.100...
- 160 zł, woda - 30 zł, telefon 150 - 200 zł. W październiku 2013 r. otrzymał zwrot podatku akcyzowego. Skarżący wskazał, że umowa dzierżawy nieruchomości, za którą...

II SA/Bk 342/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-01-23

oraz uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1.100 zł i zwrot kosztów sądowych - 124 zł. Skarżący otrzymał także dopłaty unijne w kwocie 2.335 zł. Majątek E. S. stanowi...
- 160 zł - energia elektryczna, 30 zł - woda, 150 - 200 zł - telefon. W [...] 2013 r. E. S. otrzymał zwrot podatku akcyzowego. W okresie wrzesień - listopad 2013 r...

II SA/Bk 270/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-01-10

zł miesięcznie. Dodatkowo wnioskodawca otrzymuje czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł oraz uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1.100 zł i zwrot kosztów sądowych...
. W [...] 2013 r. E. S. otrzymał zwrot podatku akcyzowego. W okresie [...] - [...] 2013 r. skarżący nie otrzymał dopłat do prowadzonej produkcji rolnej. Umowa dzierżawy...

VII SA/Wa 2235/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-08

dopłatę ze środków unijnych w łącznej wysokości 5.729,49 zł oraz przyznany przez Urząd Gminy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego...
do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego na I półrocze 2011 r. wynosił 157,25 zł. Wnioskodawcy poinformowali, iż osiągnęli jednorazowy dochód ze sprzedaży cielęcia...
1   Następne >   +2   +5   10