Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

I SO/Łd 7/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-22

[...] roku nr [...] w przedmiocie: określenia zobowiązania z tytułu podatku akcyzowego za sierpień 2013 roku p o s t a n a w i a: przyznać [...] Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą...
Skarbowej w Ł. [...] w sprawie określenia zobowiązania z tytułu podatku akcyzowego za sierpień 2013 r., W uzasadnieniu wniosku spółka podała, że wskazaną decyzją organ...

III SO/Łd 16/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-11-13

zobowiązania w podatku akcyzowym za 2010 rok postanawia odmówić przyznania prawa pomocy R.A. III SO/Łd 16/14, Uzasadnienie, 'S.' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością...
skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [...] (znak [...]) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za 2010 rok., W uzasadnieniu wniosku...