Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

II SA/Wa 154/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-29

od towarów i usług,, f) (4) podatku akcyzowego,, g) podatku od dochodu lub podatku od majątku,, h) podatku od składek ubezpieczeniowych,, i) odsetek, kar i grzywien...
obowiązki:, 1) podatki, opłaty i inne należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8...

II SA/Wa 570/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-15

2004 r. - grudzień 2008 r., w zbiorze 'Ewidencja kontroli skarbowych i akcyzowych' w związku z postępowaniami kontrolnymi prowadzonymi za ww. okres w zakresie...
rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okresy: od grudnia 2004 r. do grudnia 2005 r., od stycznia...

II SA/Wa 183/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-02

się przed nim postępowaniem',, - UKS wyjaśnił, że gromadzi dane podmiotów objętych postępowaniami kontrolnymi w zbiorze danych 'Ewidencja kontroli skarbowych i akcyzowych...
oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od grudnia 2004 do grudnia 2008 roku, na podstawie 'Protokołu sprawdzenia prawidłowości i rzetelności...