Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I GW 1/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-06

. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem Drawska Pomorskiego a Wójtem Gminy Kutno w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego postanawia: wskazać Wójta Gminy Kutno...
. o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2019 rok., Wójt Gminy Kutno pismem z 18 marca 2019 r. przekazał według...

I OW 227/12 - Postanowienie NSA z 2013-04-16

wewnątrzwspólnotowego pojazdu na gruncie ustawy o podatku akcyzowym jest kwestią odrębną, którą reguluje ustawa o podatku akcyzowym i jako taka nie wpływa na sytuację celną towaru...

I OW 43/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-13

wszelkich należnych należności przywozowych (cło, podatek akcyzowy, podatek od towarów i usług z tytułu importu towaru i inne) oraz załatwienia pozostałych formalności...
pojazdu samochodowego z jednego państwa członkowskiego do drugiego, czyli nastąpiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru akcyzowego, obciążonego należnymi podatkami...

I OW 44/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-13

są obejmowane procedurą dopuszczenia do obrotu, co wymaga m.in. pobrania wszelkich należnych należności celnych przywozowych (cło, podatek akcyzowy, podatek od towarów i usług...
przemieszczenie pojazdu samochodowego z jednego państwa członkowskiego do drugiego. Nastąpiło zatem wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru akcyzowego, obciążonego należnymi...

I OW 58/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-13

, co wymaga m.in. pobrania wszelkich należnych należności celnych przywozowych (cło, podatek akcyzowy, podatek od towarów i usług z tytułu importu towaru...
samochodowego z jednego państwa członkowskiego do drugiego. Nastąpiło zatem wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru akcyzowego, obciążonego należnymi podatkami z tego tytułu (organem...

I OW 250/19 - Postanowienie NSA z 2020-05-27

w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego marki Peugeot 306 (przedmiotowego pojazdu). Następnie Naczelnik przytoczył przepisy prawa...
akcyzowego, przepisów wspólnotowych oraz art. 130a ust. 10b p.r.d. Użyte w tym ostatnim przepisie sformułowanie 'uregulowanie sytuacji prawnej towaru' odnosi...

I OW 38/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-08

, czy wnioskodawca jest lub nie jest podatnikiem:, 1) podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z określeniem wysokości obrotu;, 2) podatku dochodowego (we wszystkich...
., Wskazano, że ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), określa kategorie przychodów...

I OW 255/16 - Postanowienie NSA z 2017-03-09

z dnia 1 sierpnia 2012 r., określającą wysokość zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego, Naczelnik Urzędu Celnego w K. potwierdził status...

I OW 14/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-13

, podatek akcyzowy, podatek od towarów i usług z tytułu importu towaru i inne) oraz załatwienia pozostałych formalności wymaganych przy przywozie danych towarów. Dopuszczenie...

II GW 33/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

pobytu, swoją siedzibę obrał w miejscu swojego zameldowania, pod adresem nieruchomości, której jest właścicielem oraz miejsca właściwego również dla rozliczeń podatku...
akcyzowego czyli województwo podkarpackie., Zdaniem Marszałka Województwa Podkarpackiego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej i adresu tego miejsca nie należy utożsamiać...