Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Gl 105/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-10

. wydał 'A' sp. z o.o. w B. [...] r. decyzję nr [...] określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za sierpień 2012 roku w kwocie [...] zł...
, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 i ust. 3 ustawy z 6 grudnia o podatku akcyzowym (Dz.U z 2011, nr 108, poz. 626, dalej: u.p.a.). Spółka nie posiada...

III SA/Gl 104/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-10

'A' sp. z o.o. w B. [...]r. decyzję nr [...]określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za lipiec 2012 roku w kwocie 5.626 zł., W uzasadnieniu decyzji...
, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 i ust. 3 ustawy z 6 grudnia o podatku akcyzowym (Dz.U z 2011, nr 108, poz. 626, dalej: u.p.a.). Spółka nie posiada certyfikatu...

III SA/Gl 106/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-10

Skarbowego w K. wydał A sp. z o.o. w B. [...] r. decyzję nr [...] określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za wrzesień 2012 roku w kwocie [...] zł...
ze zwolnienia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 i ust. 3 ustawy z 6 grudnia o podatku akcyzowym (Dz.U z 2011, nr 108, poz. 626, dalej: u.p.a.). Spółka...

III SA/Łd 35/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-13

, a także prawidłowości ustalania podstawy opodatkowania i rzetelności rozliczania zobowiązań podatkowych w podatku akcyzowym i opłaty paliwowej za okres od 1 sierpnia 2014 r...
transakcji zawartych z firmą FHU B. kontrola podatkowa nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie podatku akcyzowego. Natomiast odnośnie transakcji zawieranych przez C. Sp...

III SA/Gl 173/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-22

przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego, dotyczącej wywiązywania się przez niego z obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie podatku akcyzowego i opłaty paliwowej...
I instancji podjął działania nakierowane na ustalenie, czy od paliwa dostarczonego przez 'B' Sp. z o.o. został zapłacony w należytej wysokości podatek akcyzowy oraz opłata...

I GSK 72/16 - Wyrok NSA z 2018-01-10

podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego i opłaty paliwowej u P. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą D. ustalono, że w kontrolowanym okresie...
. W związku z tym Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu wydał decyzje określające zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące 2007 i 2008 r...

I GSK 75/16 - Wyrok NSA z 2018-01-10

podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego i opłaty paliwowej u P. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą D. ustalono, że w kontrolowanym okresie...
. W związku z tym Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu wydał decyzje określające zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące 2007 i 2008 r...

I GSK 78/16 - Wyrok NSA z 2018-01-10

podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego i opłaty paliwowej u P. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą D.ustalono, że w kontrolowanym okresie...
. W związku z tym Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu wydał decyzje określające zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące 2007 i 2008 r...

III SA/Łd 92/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-03-14

zobowiązanie w podatku akcyzowym za miesiące styczeń-grudzień 2011 r. w łącznej kwocie 5 143 966,00 zł . Decyzję tę wraz dowodem jej doręczenia i z wynikiem kontroli z dnia...
akcyzowego oraz opłaty paliwowej za poszczególne miesiące 2011r. ustalono, że strona nie prowadziła ewidencji dla potrzeb rozliczeń z tytułu podatku akcyzowego i opłaty...

III SA/Łd 1029/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-04

wobec [...],G.S. postępowanie podatkowe w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za okres od stycznia do sierpnia 2013 r. Następnie...
podatkowych, ustalania podstawy opodatkowania rozliczania zobowiązań w podatku akcyzowym i opłacie paliwowej oraz ewidencji i dokumentacji prowadzonych w związku...
1   Następne >   +2   +5   +10   50