Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Bk 561/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-09-03

dzierżawny w wysokości 1.000 zł oraz uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1.200 zł, dopłaty unijne w wysokości 2.335 zł, i zwrot kosztów sądowych - 124 zł. Majątek E. S...
. wnioskodawca otrzymał zwrot podatku akcyzowego, ponadto w [...] br. dopłatę do prowadzonej produkcji rolnej w wysokości 2.335,43 zł. Umowa dzierżawy nieruchomości, za którą...

II SA/Lu 676/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-01-11

dotyczącą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupionego oleju napędowego oraz niepotwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów źródłowych., Referendarz...
z porównania wysokości kosztów produkcji rolnej do wysokości środków uzyskanych tytułem dopłat do gospodarstwa rolnego oraz tytułem zwrotu podatku akcyzowego wynika, że koszty...

II SA/Wr 2707/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-10

Gmina Lubań wskazała na art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm...
.), gdzie w eksporcie towarów stosuje się stawkę podatku 0%. Z innych przepisów tej ustawy wynika, że stawka podatku O %, a zwolnienie z podatku to dwie różne kategorie prawne...

II SA/Bk 561/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-02-21

. wnioskodawca uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie 540 zł. Przeciwko E. S. toczą się cztery postępowania egzekucyjne. Skarżący jest zadłużony wobec osób fizycznych tj...
.. skarżący nie sprzedawał płodów rolnych, ostatni dochód osiągnięty z tego tytułu, w [...] 2012 r. to 1.600 zł - sprzedaż zboża. W [...] 2012 r. E. S. uzyskał zwrot podatku...

II OZ 605/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-30

oraz jednorazowy dochód z tytułu zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 1.100 zł i dopłat unijnych w wysokości 1.033 zł. W skład jego majątku wchodzą nieruchomość rolna o powierzchni...
zł miesięcznie, w maju 2014 r. w całości zajęta przez urząd skarbowy. Dodatkowo wnioskodawca otrzymuje czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł oraz uzyskał zwrot podatku...

IV SA/Wa 2039/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-25

czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł (rocznie) oraz uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1100 zł (rocznie), a także otrzymał kwotę 1033 zł. tytułem dopłat unijnych...
w wysokości 1.000 zł. oraz jednorazowy dochód z tytułu zwrotu podatku akcyzowego i dopłat unijnych. W skład jego majątku wchodzą nieruchomość rolna o powierzchni 16 ha...

II SA/Bk 733/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-05-26

przez urząd skarbowy. Dodatkowo wnioskodawca otrzymuje czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł oraz uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1.100 zł, a także otrzymał kwotę...
473 zł, czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł oraz jednorazowy dochód z tytułu zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 1.100 zł i dopłat unijnych w wysokości 1.033 zł...

II SA/Bk 733/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-04-23

otrzymuje również czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł oraz uzyskał jednorazowy dochód z tytułu: zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 1.100 zł i dopłat unijnych w wysokości...
miesięcznie, w [...] 2014 r. w całości zajęta przez urząd skarbowy. Dodatkowo wnioskodawca otrzymuje czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł oraz uzyskał zwrot podatku...

II SA/Bk 733/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-09-29

, w maju 2014 r. w całości zajęta przez urząd skarbowy. Dodatkowo wnioskodawca otrzymuje czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł oraz uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie...
oraz uzyskał jednorazowy dochód z tytułu: zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 1.100 zł i dopłat unijnych w wysokości 1.033 zł. W skład majątku E. Sz. wchodzą: nieruchomość rolna...

II SA/Bk 561/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-03-27

z tytułu sprzedaży płodów rolnych. Wnioskodawca jednorazowo sprzedał zboże za 1.600 zł w sierpniu 2012 r. oraz w listopadzie 2012 r. otrzymał zwrot podatku akcyzowego...
elektryczną, (k. 97). Z kolei zadeklarował stałe dochody w wysokości 360 zł (renta) oraz okresowe z tytułu sprzedaży płodów rolnych i zwrotu podatku akcyzowego (odpowiednio...
1   Następne >   +2   4