Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

SA/Sz 1617/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1996-02-13

1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11, - poz. 50 ze zm./., 2. Zastosowanie przy sprzedaży towarów i usług zaniżonej stawki podatku...
. 'a', art. 27 ust. 5 pkt 2, art. 51 ust. 2 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...

SA/Sz 8/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1995-02-23

Sankcja przewidziana w art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
ust. 3 i art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, ustalił Krzysztofowi G...

III SA 1289/95 - Wyrok NSA z 1997-06-11

/art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, określony w fakturze...
ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, zwiększając podatek należny o trzykrotność zawyżenia...

SA/Kr 1998/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-03-06

od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ w związku z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U....
podatkowych oraz art. 10 ust. 2a, art. 19 ust. 4 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym decyzją Urzędu...

SA/Po 3015/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-03-09

Wobec braku w ustawie z dnia 9 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 129 poz. 599/ przepisów przejściowych...
podatkowe spółki 'T. N.'. Z tych powodów Urząd, powołując się na art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...

III SA 1580/95 - Wyrok NSA z 1997-06-11

W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, w brzmieniu obowiązującym w 1995 r., ustawodawca...
. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Izba Skarbowa wskazała na przepis art...

SA/Po 2874/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1996-05-07

z przekroczeniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 50 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50...
oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, w okresie do 31 grudnia 1994 r. stosuje się stawkę 0 procent. Przepis powyższy stosuje się pod warunkiem zawiadomienia...

III SA 1045/96 - Wyrok NSA z 1996-11-08

mowa w art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ - następuje z momentem...
stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ oraz art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego /Dz.U....

SA/Kr 340/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-05-29

oprocentowania od nadpłaconych podatków: granicznego, akcyzowego oraz od towarów i usług, pobranych przez Urząd Celny w K. jako płatnika od sprowadzonego przez Szkołę z zagranicy...
sprzętu audiowizualnego., Przy odprawie celnej w dniu 17 lutego 1994 r. obciążono stronę cłem oraz pobrano od niej podatki: graniczny, akcyzowy oraz od towarów i usług...