Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VI SA/Wa 2545/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-22

zlikwidowanej (art. 21 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)., W ocenie Sądu przepis art. 618...
, na podstawie art. 285 § 3 Kodeksu handlowego , może skorzystać z prawa do pośredniego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, które przysługiwało poprzednio spółce...

VII SA/Wa 2474/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-16

nałożonym na spirytus konsumpcyjny i korzysta on ze zwolnienia z podatku akcyzowego.' Z tego względu dochodzenie zostało umorzone, co nie oznacza, że Państwowy Powiatowy...