Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

V SA/Wa 4316/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-27

. U. z 2021 r., poz. 1956 ze zm. - dalej także: u.z.p.') w zakresie opłaty od środków spożywczych., Na mocy ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym...
rabatu, o którym mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług musi ono wystąpić w ramach zasadniczej transakcji i wpływać na obniżenie ceny...

VI SA/Wa 2545/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-22

zlikwidowanej (art. 21 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)., W ocenie Sądu przepis art. 618...
, na podstawie art. 285 § 3 Kodeksu handlowego , może skorzystać z prawa do pośredniego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, które przysługiwało poprzednio spółce...

V SA/Wa 4315/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-24

projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 860) przez substancje występujące naturalnie rozumie się substancje...

II GSK 1155/19 - Wyrok NSA z 2022-12-06

osobowym, co przesądzało o ustaleniu, że podlegał podatkowi akcyzowemu w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem., Naczelny Sąd Administracyjny nie uwzględnił zarzutu...

VII SA/Wa 2474/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-16

nałożonym na spirytus konsumpcyjny i korzysta on ze zwolnienia z podatku akcyzowego.' Z tego względu dochodzenie zostało umorzone, co nie oznacza, że Państwowy Powiatowy...