Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OSK 548/13 - Wyrok NSA z 2014-10-24

zwolnienie od akcyzy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy (...) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (art. 72...
jako bezprzedmiotowe postępowanie podatkowe w sprawie określenia A.L. zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu marki [...] uznając...

II SA/Ol 526/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-10-02

na to, iż wystąpiło przemieszczenie wewnątrzwspólnotowe, w sprawie ma zastosowanie art. 80 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Dokonanie odprawy celnej na terenie Niemiec...
ustawy o podatku akcyzowym, gdyż pojazd był sprowadzony z terytorium państwa trzeciego na terytorium Niemiec, gdzie uzyskał status towaru unijnego, a po jego przemieszczeniu...

II SA/Rz 785/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-12-07

w tej ustawie. Wyjaśnił, że w obowiązującym od 1 września 2019 r. załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym w poz. 39a wymienione zostały niektóre spośród podpozycji...
lub napędowych. Przed tą datą towary o kodzie CN 3824 - jako niewymienione w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym - nie podlegały systemowi monitorowania przewozu...

III SA/Gl 390/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-18

ani w podatku akcyzowym ani w żadnym innym., Nadto organ zwrócił się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w K. z pytaniem, czy przedsiębiorca posiada zaległości...
uszczuplenia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego kara pieniężna nie była wymierzana (a nie ma różnicy pomiędzy momentem wykrycia nieprawidłowości w sytuacji...

II GSK 1370/19 - Wyrok NSA z 2020-01-09

(wprowadzonego ww. ustawą zmieniającą) wskazał, że w przypadku, gdy towar był przewożony ze składu podatkowego w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym...
i podatek akcyzowy oraz należny podatek od towarów i usług zostały wpłacone przez podmiot wysyłający, a ujawnione nieprawidłowości są wynikiem oczywistego błędu...

III SA/Kr 1226/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-12-13

. I GPS 1/11, w której stwierdzono, że w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, nie jest nadpłatą kwota podatku akcyzowego uiszczona z tytułu sprzedaży...
przepisu. Skoro zatem ustawodawca, nie doszedł do przekonania o potrzebie uregulowania definicji nadpłaty (nawet w podatku akcyzowym) uwzględniającej element poniesienia...

III SA/Kr 1082/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-03

innymi, że w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, nie jest nadpłatą kwota podatku akcyzowego uiszczona z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w sytuacji...
wskazanego wyżej przepisu. Skoro zatem ustawodawca, przez prawie 19 lat, nie doszedł do przekonania o potrzebie uregulowania definicji nadpłaty w podatku akcyzowym...

III SA/Kr 1083/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-03

, w której stwierdzono, między innymi, że w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, nie jest nadpłatą kwota podatku akcyzowego uiszczona z tytułu sprzedaży energii...
są podatnicy podatku akcyzowego. Ustawodawca miał aż nadto czasu, ażeby niedostosowaną do wymogów konstytucyjnych - w ocenie tej uchwały - regulację nadpłaty w odniesieniu...

III SA/Kr 1085/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-03

, w której stwierdzono, między innymi, że w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, nie jest nadpłatą kwota podatku akcyzowego uiszczona z tytułu sprzedaży energii...
są podatnicy podatku akcyzowego. Ustawodawca miał aż nadto czasu, ażeby niedostosowaną do wymogów konstytucyjnych - w ocenie tej uchwały - regulację nadpłaty w odniesieniu...

III SA/Kr 1087/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-03

, w której stwierdzono, między innymi, że w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, nie jest nadpłatą kwota podatku akcyzowego uiszczona z tytułu sprzedaży energii...
są podatnicy podatku akcyzowego. Ustawodawca miał aż nadto czasu, ażeby niedostosowaną do wymogów konstytucyjnych - w ocenie tej uchwały - regulację nadpłaty w odniesieniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   73