Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

IV SA/Wa 274/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-21

Rolnego, zaś w maju kwota 1136 zł z tytułu podatku akcyzowego. Powyższe świadczy o tym, że w momencie wystąpienia ze skargą do sądu administracyjnego skarżący posiadał...