Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Kr 247/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-09

produkty lub wykonane usługi. Korzystał również ze zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, co oznacza...
tego z wynika, że w dniu 31 marca 2011 roku zaksięgowana jest wpłata kwoty 448,68 zł za faktury VAT RR, a w dniu 24 maja 2011 roku mąż skarżącej uzyskał zwrot podatku...

V SA 215/98 - Wyrok NSA z 1999-09-22

obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ nie płacąc podatku...
do jego mieszkania i kradzieży przedmiotów o zdecydowanie większej wartości niż zaległy podatek., Nienależycie oceniony materiał dowodowy wyłączał - zdaniem skarżącego...

III SA/Gd 176/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-06-18

dokonanych w maju br. Wynika z niego, że wysokość wpływów na konto w tym okresie wyniosła 842,78 zł (zwrot podatku akcyzowego). Ponadto skarżąca korzysta z kredytu w ramach...
o wysokości składek na rzecz KRUS, nakazu płatniczego na łączne zobowiązanie pieniężne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego za 2010 r., dowodu wpłaty...