Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Gl 1099/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-06-09

to z odrębnych przepisów, uwzględnia się podatek od towarów i usług czy podatek akcyzowy. Podatek ten jest cenotwórczy, przy czym dla odbiorcy usług jest obojętnym, czy cena...
oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym', Zdaniem składu...

II SA/Gl 623/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-11

przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi...
) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Tym samym Rada Gminy ustalając maksymalne stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych winna...

II SA/Wr 2707/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-10

Gmina Lubań wskazała na art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm...
.), gdzie w eksporcie towarów stosuje się stawkę podatku 0%. Z innych przepisów tej ustawy wynika, że stawka podatku O %, a zwolnienie z podatku to dwie różne kategorie prawne...

II SA/Gl 637/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-07

od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem...
akcyzowym. Informacja o cenie towaru w wysokości (wartości) nie uwzględniającej podatku jest informacją nierzetelną, nieprawdziwą i niepełną, bo to na przedsiębiorcy...

II SA/Go 796/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-21

się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług...
oraz podatkiem akcyzowym. Usługą natomiast w myśl art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o cenach, jest czynność świadczoną, Sygn. akt II S A/Go 796/10, odpłatnie, wymienioną...

III SA/Gl 1083/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-15

kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych...
przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, ponadto przez cenę rozumie się również stawkę taryfową...

II SA/Wr 464/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-06-28

chociażby to, że w takiej postaci wysokość stawki funkcjonuje na, gruncie innych przepisów prawa, np. w ustawie o podatku od towarów i usług, oraz podatku akcyzowym ( Dz. U. 93...
przy tym podkreślenia, że określana przez ustawodawcę w ustawie o podatku VAT stawka procentowa 0% nie ma na celu ustanowienie zwolnienia od tego podatku, o czym...