Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SA/Wa 1705/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-11

operacji z dnia 25.10.2017 r. na kwotę 400,65 PLN - Gmina R. - zwrot podatku akcyzowego od paliwa. Po raz kolejny rozpatrując tę sprawę w I. instancji ustalono, że w Urzędzie...
postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej (zweryfikowano dokumenty z lat 2006-2019) - na ich podstawie...

I OSK 1258/21 - Wyrok NSA z 2022-03-23

zł - zwrot podatku akcyzowego od paliwa., Na podstawie znajdujących się w Urzędzie Gminy R. rejestrów, ewidencji i innych dokumentów, stwierdzono, że:, 1) z ewidencji...
w postaci umorzenia podatku;, 3) z akt postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej (zweryfikowano dokumenty z lat...

II SAB/Bk 10/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-04-15

. Dodatkowo wnioskodawca otrzymuje czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł oraz uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1.100 zł i zwrot kosztów sądowych - 124 zł. Skarżący...
: zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 1.100 zł, kosztów sądowych - 124 zł i dopłat unijnych w wysokości 2.335 zł. W skład majątku wnioskodawcy wchodzą: nieruchomość rolna...

II SA/Bk 795/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-02-16

w wysokości 485 zł. Wnioskodawca otrzymuje również czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł rocznie oraz uzyskał jednorazowy dochód z tytułu: zwrotu podatku akcyzowego...
skarżącego pozostaje renta w wysokości 485 zł miesięcznie. Dodatkowo wnioskodawca otrzymuje czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł (rocznie) oraz uzyskał zwrot podatku...

IV SA/Wa 496/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-08

o cenach towarów i usług cena zawiera w sobie podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega...
obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym (art. 3 ust. 2 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług)., Niezależnie...

IV SA/Wa 3019/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-17

kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych...
przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Zatem określana opłata sankcyjna powinna wynosić 200% wartości...

II OSK 605/17 - Wyrok NSA z 2019-02-05

, jak również akta postępowań w sprawie podatku rolnego, akta postępowań w sprawie o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji...
przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, że E. J. opłaca podatek rolny od nieruchomości o powierzchni 23 ha, obręb P., zaś nieruchomość ta jest dzierżawiona...