Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Gd 679/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-16

w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy...
, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Skarżąca wskazała, że izby...

II SA/Gl 663/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-11-23

oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru /usług/ podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Przepisów ustawy...
, że powinna określić maksymalną ich wysokość, a zatem uwzględnić obciążenia z tytułu podatku od towarów i usług. Zatem ustalona przez radę górna stawka opłaty...

II SA/Gd 543/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-16

akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, nie można wywnioskować...
nie niższej niż 1000 zł, wskazując jednocześnie, że sprzedaż ta jest zwolniona z podatku VAT., Uzasadniając w uchwale zapis odnoszący się do zwolnienia sprzedaży z podatku...

III SA/Lu 274/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-07-07

od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem...
z którym cena oznacza wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek...

II SA/Ol 694/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-09-21

się z wyrażonym w odpowiedzi na skargę poglądem, że ilekroć sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, cena...
postanowiono, że do stawki określonej w taryfie dolicza się obowiązujący podatek VAT., Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 1 czerwca 2010 r. Wojewoda W., na podstawie art. 91 ust. 1...

II FSK 560/20 - Wyrok NSA z 2020-07-24

. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1340). Z art. 2 tego aktu wynika, że do postępowania...
', art. 16 i art. 19 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) - dalej jako 'u.p.o.l....