Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Bk 265/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-11-27

miesięcznie. Dodatkowo wnioskodawca otrzymuje czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł oraz uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1.200 zł i zwrot kosztów sądowych...
wyniosły 600 zł i zostały przeznaczone na zakup oleju napędowego w październiku 2013 r. W listopadzie 2013 r. E. Sz. otrzymał zwrot podatku akcyzowego, ponadto w kwietniu...

II SA/Bk 265/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-12-16

pozostaje renta w wysokości 465,14 zł miesięcznie. Dodatkowo wnioskodawca otrzymuje czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł oraz uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie...
r. W listopadzie 2013 r. E. Sz. otrzymał zwrot podatku akcyzowego, ponadto w kwietniu 2013 r. dopłatę do prowadzonej produkcji rolnej w wysokości 2.335 zł. Umowa...

II SA/Bk 265/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-07-16

jednorazowo (w [...] 2012 r.) sprzedał zboże za 1.600 zł. Dodatkowo w [...] 2012 r. wnioskodawca uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie 554 zł oraz w [...] 2013 r. zwrot...
to 1.600 zł - sprzedaż zboża w [...] 2012 r. W [...] 2012 r. E. S. uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie 554 zł, w [...] br. wnioskodawca otrzymał dopłaty do prowadzonej...

II SA/Gl 663/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-11-23

oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru /usług/ podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Przepisów ustawy...
, że powinna określić maksymalną ich wysokość, a zatem uwzględnić obciążenia z tytułu podatku od towarów i usług. Zatem ustalona przez radę górna stawka opłaty...

II SA/Po 1016/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-10

z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od paliw wykorzystanych w rolnictwie. Skarżący uzyskuje świadczenie rodzinne i dodatki do tego świadczenia na córkę w związku...
. Skarżący wyliczył również miesięczne koszty utrzymania domu i rodziny na kwotę około (...) zł (woda i kan., prąd, śnieci, telefon i Internet, podatek gruntowy...

IV SA/Po 70/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-04-10

podatku akcyzowego. Ponadto skarżąca nie prowadzi pełnej rachunkowości, gdyż opłaca podatek zryczałtowany i w związku z tym nie gromadzi rachunków związanych z kosztami...
., wodę, telefon; dokumentów potwierdzających wysokość: podatku, opłat czynszowych, ubezpieczenia itp.) jakiego rzędu kwoty obciążają miesięcznie budżet domowy z tytułu stałych...

II OZ 699/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-06

, że nie jest w stanie ich zgromadzić w terminie 7 dni. Wyjaśniła również, że rachunki za paliwo rolnicze zostały przekazane do Urzędu Miejskiego w celu rozliczenia podatku akcyzowego...
obsługa kredytów wynosi 18.826 zł plus odsetki. Przesłała kopię nakazu płatniczego w sprawie wymiaru podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości za rok 2012, kopie...

II SA/Ol 694/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-09-21

się z wyrażonym w odpowiedzi na skargę poglądem, że ilekroć sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, cena...
postanowiono, że do stawki określonej w taryfie dolicza się obowiązujący podatek VAT., Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 1 czerwca 2010 r. Wojewoda W., na podstawie art. 91 ust. 1...

II OZ 223/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-27

rolniczej (465,14 zł) oraz decyzja o płatności ONW na kwotę ponad 3.238, 11 zł (z pierwszej połowy ubiegłego roku). Skarżący przyznał dodatkowo, że uzyskał zwrot podatku...
akcyzowego (1200 zł), roczny dochód z dzierżawy (1000 zł) oraz zwrot kosztów postępowania (124 zł), jednakże dochody te co do zasady niemające charakteru stałego (zwrot kosztów...

II SA/Rz 396/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-06-07

referendarza oraz informacja niepotwierdzona w oświadczeniu, a wynikająca z wyciągu z nadesłanego rachunku bankowego o wpływie kwoty 38, 09 zł tytułem podatku akcyzowego...
z Urzędu Miejskiego w [....], która przypuszczalnie stanowi zwrot tego podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i może świadczyć...
1   Następne >   2