Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Sz 974/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-11-14

podatku akcyzowego i nie może w niniejszej sprawie być brany pod uwagę., Dodać także należy, że sytuacja materialna i rodzinna skarżącej może podlegać badaniu...
z tego tytułu kwoty w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i składkę na ubezpieczenie zdrowotne zalicza się na poczet przyznanego...

II SA/Wr 2034/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-07-27

podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z dnia [...]r., umowy rachunku bankowego z dnia [...]r. oraz formularza ZUA określającego datę powstania...