Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

III SA/Gl 2381/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-25

publicznych w kwestii podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; 2. zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę 457 zł (słownie...
o udzielnie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego od energii elektrycznej zużywanej w procesach metalurgicznych., Zgodnie...

III SA/Gl 1794/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-03-20

. z o. o. w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie...
dotyczącego obowiązku zapłaty podatku akcyzowego., W podstawie prawnej interpretacji powołany został art. 14 b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t....

I FSK 1106/13 - Wyrok NSA z 2014-07-01

Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2012 r., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę kasacyjną. 1. Zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
'skarżąca spółka') na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 20 lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego., Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku...

I GSK 1258/13 - Wyrok NSA z 2014-10-22

podatku akcyzowego., Sąd I instancji wskazał w swoim rozstrzygnięciu, że zaskarżona interpretacja indywidualna została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym:, F...
interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku zapłaty akcyzy., We wniosku spółka podała...

I GSK 780/11 - Postanowienie NSA z 2013-03-05

[...] kwietnia 2010 r. nr [...] w zakresie podatku akcyzowego postanawia: 1) otworzyć rozprawę na nowo; 2) na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej...
lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz. Urz. UE L 76 z 23 marca...

III SA/Po 615/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-12-30

. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 31 maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego o d d a l a s k a r g ę W dniu 15 marca 2010 r. spółka A w K...
. złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy energii...

I GSK 1077/09 - Wyrok NSA z 2010-09-14

Skarżąca zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy:, 1) sprzedaż w ramach struktury komisowej podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?;, 2) ma w konsekwencji...
akcyzy zapłaconej przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów?., Zdaniem skarżącej, zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz...

I SA/Rz 544/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-10-05

Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, interpretacją...
elektryczną. Skarżąca spółka posiada koncesję na obrót energią elektryczną. Jest również zarejestrowana jako podatnik podatku akcyzowego. W świetle ustawy z dnia 20 lutego 2015 r...

I SA/Bd 733/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-19

A. S.A. we W. na interpretację Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego. oddala skargę Skarżąca Spółka wniosła o udzielenie pisemnej...
interpretacji przepisów prawa podatkowego akcyzowego przedmiocie podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania energii elektrycznej zużywanej w procesach elektrolitycznych...

III SA/Gl 961/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-09

. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. We wniosku z dnia [...] r. 'A' spółka z o.o. z siedzibą w K...
zakupionej energii elektrycznej podatnik płaci podatek akcyzowy., W tak nakreślonym stanie faktycznym zadano następujące pytania:, 1. Czy uiszczony w cenie zakupionej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100