Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 57/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-01

instancji zwrócił się do Wójta Gminy Z. o informacje dotyczące pobierania przez stronę podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej., W dniu 30 listopada 2021 r...
. do Kolegium wpłynęły dokumenty potwierdzające, że K. K., wnioskiem z dnia 25 lutego 2021 r. zwrócił się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego...

II SA/Lu 99/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-30

współwłaścicieli. Fakt złożenia wniosku o dopłaty bezpośrednie i płatności obszarowe PROW oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego...
do produkcji rolnej i otrzymania tych dopłat oraz zwrotu podatku akcyzowego skarżąca uzasadniła brakiem możliwości aktualizacji wpisu producenta rolnego, o numerze...

II SA/Lu 614/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-09-14

a także otrzymuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej., W ocenie Kolegium zakres opieki sprawowanej...
płatności bezpośrednie oraz uzyskuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Prawne przesłanki pobierania płatności...

I OSK 2659/13 - Wyrok NSA z 2015-03-27

rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1249, ze zm.),, 6.art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego...
z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie...

II SA/Sz 1107/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-07-02

do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości [...] zł, faktury za zakup paliwa, faktury za prąd na kwoty...
. Razem z ojcem wnioskodawca ponosi następujące koszty: podatek od nieruchomości - [...] zł, prąd - [...] zł, woda - [...] zł, gaz - [...] , ubezpieczenie KRUS - [...] zł...

II SA/Sz 1108/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-07-13

ustalającą roczny limit do zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości [...] zł, faktury za zakup paliwa...
wydatki: podatek od nieruchomości - [...] zł, prąd - [...] zł, woda - [...] zł, gaz - [...] zł, ubezpieczenie KRUS - [...] zł, ubezpieczenie budynków mieszkalnych...

II SA/Sz 1107/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-10-23

ustalającą roczny limit do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości [...] zł, faktury za zakup paliwa...
pielęgnacyjnym w wysokości [...] zł. Razem z ojcem wnioskodawca ponosi następujące koszty: podatek od nieruchomości - [...] zł, prąd - [...] zł, woda - [...] zł, gaz - [...] zł...

I OZ 1678/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-17

od nieruchomości, decyzje w sprawie przyznania płatności w wysokości 14 445 zł oraz 1 668,00 zł, decyzję ustalającą roczny limit do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju...
100,00 zł. Razem z ojcem wnioskodawca ponosi następujące koszty: podatek od nieruchomości - 566 zł, prąd - 250 zł, woda - 100 zł, gaz - 60 zł, ubezpieczenie KRUS - 450 zł...

I SA/Wa 1434/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-20

z 13.01.2005 r. OSK 1582/04 zapadły na gruncie innych stanów prawnych (ustawy z 8 stycznia 1983 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym i ustawy z 31 stycznia 1980...

II SA/Ol 1043/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-10-01

i wydatków potęguje nieuwzględnienie przez skarżącego w źródłach dochodu otrzymanej kwoty zwrotu podatku akcyzowego (696,60 zł), brak wyjaśnienia rozbieżności...
uiszczenie składek na ubezpieczenia KRUS, zapłatę podatku rolnego, i leśnego oraz poniesienie opłat za budynki, maszyny i ich remont, opłaty za rejestrację, i paliwo...
1   Następne >   2