Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Bk 78/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-11-29

renta w wysokości 465,14 zł miesięcznie. Dodatkowo wnioskodawca otrzymuje czynsz dzierżawny w wysokości 1.000 zł rocznie oraz uzyskał zwrot podatku akcyzowego w kwocie 1.100...
w [...] 2013 r. W [...] 2013 r. E. S. otrzymał zwrot podatku akcyzowego, ponadto w [...] 2013 r. dopłatę do prowadzonej produkcji rolnej w wysokości 2.335 zł. Umowa...

I OSK 989/18 - Wyrok NSA z 2018-11-08

uiszczony podatek istnieje wyłącznie w odniesieniu do nadpłaty w podatku konsumpcyjnym (np. w podatku akcyzowym), a skoro dodatkowe opłaty geodezyjne podatkiem takim...
akcyzowym podatnik, który ciężar tego podatku przerzucił na konsumentów, jednak podatek akcyzowy jest podatkiem konsumpcyjnym, co oznacza, że obciąża towar, a ta sytuacja...

II SA/Bk 78/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-02-26

elektryczną. Otrzymał natomiast w listopadzie 2012 r. zwrot podatku akcyzowego (550 zł), a w styczniu 2013 r. zwrot kosztów postępowania sądowego w kwocie 124 zł. Zdarzają...
regularne) oraz wymienił jednostkowe dochody: jednorazową sprzedaż płodów rolnych na kwotę 1.600 zł w sierpniu 2012 r. (k. 161), zwrot podatku akcyzowego - 550 zł...

I OSK 545/18 - Wyrok NSA z 2018-07-18

wyłącznie w odniesieniu do nadpłaty w podatku konsumpcyjnym (np. w podatku akcyzowym), a skoro dodatkowe opłaty geodezyjne podatkiem takim nie są, to tym samym dla oceny...
w uchwale NSA o sygn. akt I GPS 1/11, która co prawda została podjęta na tle sporów dotyczących podatku akcyzowego, jednak tezy w niej zawarte należy uznać za uniwersalne...

III SA/Łd 276/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-12

wykazała następujące okoliczności: w dniu 30.10.2014 r. i 28.04.2015 skarżący otrzymał zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 1.910,92 zł i 2.525,96 zł...
skarżącego. Analiza tych przepływów finansowych wykazała, że skarżący w dniu 30.10.2014 r. i 28.04.2015 otrzymał zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa odpowiednio...

II SA/Bk 78/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-03-14

(październik 2011 r.); 935,55 zł - zwrot części podatku akcyzowego (listopad 2011 r.); 1.905,67 zł - spłata od Komornika (listopad 2011 r.) (k. 30). Faktycznie zatem dochód...
podatku od nieruchomości, a w sprawie I SA/Bk 11/12 oświadczył, iż posiada 24 ha), drewniany dom o powierzchni [...] m² z [...] r. oraz stare i niefunkcjonalne budynki...

II SA/Bk 507/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-08-25

. Z przedłożonego zaś do akt wyciągu bankowego za okres maj - sierpień 2011 r. wynika, iż na koncie T. P. są wpływy w postaci renty - 472,52 zł, zwrotu podatku akcyzowego...

II SA/Bk 78/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-04-12

i nie generować zadłużenia. Wynikało to zresztą z kserokopii dokumentów za rok 2011 (vide faktury za sprzedaż, informacje o dopłatach, o zwrocie podatku akcyzowego, spłaty...
potwierdzających wielkość powierzchni posiadanych nieruchomości rolnych (np. nie przedłożył wskazywanych przez niego nakazów płatniczych w zakresie uiszczanych podatków...

II SA/Bk 78/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-01-09

na kwotę 3.238,11 zł (z pierwszej połowy ubiegłego roku). Co prawda skarżący przyznał dodatkowo, że uzyskał zwrot podatku akcyzowego (1100 zł), roczny dochód z dzierżawy (1000...

III SA/Łd 442/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-01-18

oraz 398,71 zł zwrotu podatku akcyzowego. Łączny roczny dochód skarżącego to kwota18706,54 zł (13395,64 zł + 4912,19 zł + 398,71 zł) zaś w przeliczeniu na jeden miesiąc...
dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych obejmującą podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu. Postanowieniem z dnia...
1   Następne >   2