Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II SA/Wa 799/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-28

do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci zaniechania poboru podatku akcyzowego w kwocie nie mniejszej niż 54 620,00 zł, zmieniając przeznaczenie wyrobu akcyzowego...
w ten sposób, że dokonał zakupów oleju opałowego niebarwionego typu [...] w firmie I. E.S. z siedzibą w C., który zwolniony był z podatku akcyzowego, gdyż przeznaczony był na cele...

VI SA/Wa 517/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-21

w podatku akcyzowym w kwocie ponad [...] min zł i podatku VAT w kwocie ponad [...] tyś. zł, za co został skazany na dwa lata pozbawienia wolności z warunkowym wykonaniem kary...
wartości w podatku akcyzowym, oraz przestępstwa korupcji., Organ Policji ponownie stwierdził, że wprawdzie przestępstwa, za które strona została skazana, tj. czyny z art. 229...

II SA/Wa 419/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-30

. w dniu 14 czerwca 2006 r. wyroby akcyzowe w postaci alkoholu w łącznej ilości 51,5 litra bez polskich znaków akcyzy, na których ciąży podatek akcyzowy w wysokości...

II OSK 1732/09 - Wyrok NSA z 2010-08-27

w łącznej ilości 51,5 litra bez polskich znaków akcyzy, na którym ciąży podatek akcyzowy w wysokości 2983,00 zł (k. 48)., Powyższe czyny, pomimo że nie mieszczą...
[...] maja 2007 r., [...]). Natomiast popełnione przez skarżącego wykroczenie skarbowe z art. 65 § 4 k.k.s. polegało na nabyciu wyrobów akcyzowych w postaci alkoholu...

VI SA/Wa 1891/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-25

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak również faktem uszczuplenia działaniami strony należności Skarbu Państwa z powodu pomniejszenia wpływów z tytułu podatku...
akcyzowego. Uznał, iż strona wykazała się cechami charakteru, które dają podstawy do obawy, iż dla osiągnięcia konkretnej korzyści własnej może użyć broni w celu sprzecznym...

II SA/Wa 1634/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-02

znaków akcyzy (wartość podatku akcyzowego wyniosła 11.305 zł). Wprawdzie dochodzenie nie ujawniło sprawcy przestępstwa skarbowego nielegalnego wprowadzenie papierosów...

II OSK 1224/10 - Wyrok NSA z 2011-07-15

się 290 paczek papierosów pochodzenia zagranicznego bez polskich znaków akcyzy (wartość podatku akcyzowego wyniosła 11.305 zł). Wprawdzie dochodzenie nie ujawniło...

II SA/Wa 853/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-06

z innymi osobami wziął udział w zorganizowaniu zakupu i przewozu z [...] na teren [...], uprzednio przemyconych z [...] do [...] wyrobów akcyzowych w postaci...
uszczuplenie dochodów, przez co do budżetu wpłynęło mniej środków z podatków, które przeznaczone są na różne cele w tym cele użyteczności publicznej. Zdaniem organu...

II SA/Wa 854/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-06

osobami wziął udział w zorganizowaniu zakupu i przewozu z [...] na teren [...], uprzednio przemyconych z [...] do [...] wyrobów akcyzowych w postaci [...]. Przedstawione...
, przez co do budżetu wpłynęło mniej środków z podatków, które przeznaczone są na różne cele w tym cele użyteczności publicznej. Zdaniem organu mimo więc, iż czyn...