Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

II SA 180/94 - Wyrok NSA z 1995-04-12

. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Zdaniem skarżącego, do ustalenia opłaty eksploatacyjnej, wynoszącej 3 procent ceny...
1982 r. o cenach /Dz.U. 1988 nr 27 poz. 195 ze zm./ i ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym., Naczelny Sąd Administracyjny...

VI SA/Wa 415/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-06

do art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, do utraty możliwości skorzystania przez Skarżącego ze zwolnienia od podatku akcyzowego...
, nie ma związku z regulacją zawartą w art. 30 ustawy o podatku akcyzowym, dlatego też uzależnienie przez ustawodawcę zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej...

II GSK 2040/18 - Wyrok NSA z 2022-05-17

grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, do utraty możliwości skorzystania przez skarżącą ze zwolnienia od podatku akcyzowego, statuowanego w art. 30 ust. 1 ww. ustawy...
w art. 30 ustawy o podatku akcyzowym, dlatego też uzależnienie przez ustawodawcę zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii...