Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Ka 179/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-04-24

1. Cena wyrobu nie zawierająca podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego nie oznacza ceny pomniejszonej o podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy...
/por. objaśnienia do załącznika nr 1 do rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1997 r. w sprawie podatku akcyzowego - Dz.U. nr 13 poz. 71 ze zm./., 2. Skoro...

I SA/Po 1907/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-03-15

1. Skoro przepis par. 13 ust. 10 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 105 poz. 1197 ze zm.; zwane dalej 'rozporządzeniem...
akcyzowego, nie zawiera jednak prawa do zmniejszenia należnego podatku akcyzowego o równowartość uszkodzonych znaków akcyzy., 3. Przepisy rozporządzenia z dnia 15 grudnia 1999 r...

FPS 13/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-02-25

Wyjątek wprowadzony do przepisu art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
do przepisu art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, dotyczący wyrobów...

I SA/Łd 955/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-06-19

Do podatku akcyzowego nie mają zastosowania przepisy par. 54 ust. 4 pkt 2 i ust. 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania...
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 156 poz. 1024 ze zm./ /obecnie par. 48 ust. 4 pkt 2 i ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów...

III SA 1381/01 - Wyrok NSA z 2002-12-20

Paragraf 18 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 105 poz. 1197 ze zm./ rozszerzający krąg osób...
ze skargi Spółki Jawnej 'B.-O.' /Jerzy N., Zbigniew J. i Stanisław K./ na decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia 11 kwietnia 2001 r. (...) w przedmiocie podatku akcyzowego...

I SA/Po 4624/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-09-25

Wobec stwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności par. 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 2...
poz. 3 ze zm./ w związku z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...

III RN 199/00 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2002-01-18

. (...) w przedmiocie zobowiązania w podatku akcyzowym na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego...
Pierwszego Urzędu Skarbowego w B.-B. z dnia 1 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia dla podatnika - firmy 'FAP' S.A. w B.-B. zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiąc...

I SA/Po 461/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-02-14

oraz pominąć akt podustawowy sprzeczny z Konstytucją i ustawą., 3. Niedopuszczalne jest dokonywanie wymiaru podatku akcyzowego producentowi według stawek podatkowych...
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm.; rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie...

I SA/Po 746/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-02-14

Organy podatkowe, rozpatrując ponownie wniosek o korektę deklaracji w sprawie naliczonego podatku akcyzowego i stwierdzenia nadpłaty w tym podatku, powinny ustalić...
w przepisach art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Naczelny Sąd...

I SA/Łd 1954/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-01-07

Jakkolwiek Minister Finansów został upoważniony w art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz...
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. /Dz.U. nr 78 poz. 483/ w postaci przepisu par. 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie podatku akcyzowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   22