Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 1504/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-11-28

1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, ustala się biorąc pod uwagę łączną wartość uzyskaną ze sprzedaży - obrotu...
na podstawie art. 27 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, którą ustalono wysokość...

SA/Kr 1761/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-10-27

akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, gdyż firma w okresie trzech miesięcy przed wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym nie dokonała...
. 53 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., Strona skarżąca od dnia 5 lipca 1993 r. nie mogła...

SA/Wr 1361/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-11-29

zgodnie z art. 48 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oświadczenia o wyborze zwolnienia od podatku VAT. Urząd Skarbowy uznał, że skarżący z mocy...
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i nie składają deklaracji podatkowych, w związku z czym Urząd Skarbowy działając na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy...

SA/Kr 1905/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-11-16

Zawarte w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ uprawnienie podatnika...
z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym., Skarżąc powyższą decyzję do NSA Spółka zarzuciła:, - naruszenie prawa materialnego...

SA/Kr 1314/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-10-20

1. Prawa majątkowe nie są 'towarem' w rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym., W konsekwencji - ich sprzedaż...
ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50/ oraz inne tego rodzaju umowy objęte zwolnieniami na podstawie...

SA/Ł 882/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1994-12-12

W świetle przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ brak jest podstawy prawnej...
i 14 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50/, wniosła o zwolnienie od podatku od towarów i usług...

SA/Po 114/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-06-16

i jako takie w myśl par. 3 pkt 1 lit. 'f' rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1993 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 59...
z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, lecz importem usług na podstawie art. 4 pkt 5 ustawy...

SA/Po 527-528/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-07-12

Przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50/ w załącznikach Nr 1-6 nie obejmują zakupu /importu...
od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie, i podlega opodatkowaniu stawką 7 procent. Według Izby Skarbowej skarżąca nie rozumie instytucji delegacji ustawowej...

SA/Kr 942/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-08-03

Organ podatkowy może stosować sankcję przewidzianą w art. 27 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U....
art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. W związku z tym cała wartość...

SA/Kr 1608/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-11-18

Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ wyraźnie rozróżnia rachunek /zwany inaczej fakturą...
. - stosowanie przepisów ustawy z dnia 9 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 129 poz. 599/, skarżąca spółka...
1   Następne >   +2   6