Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X

I SA/Łd 1545/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-09

. Nr [...]określającą zobowiązanie w podatku akcyzowym za miesiące od października do grudnia 2005 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Instytucję...
przez stronę skarżącą paliwa od firmy 'A' i uznania skarżącego za podatnika podatku akcyzowego od tego paliwa, a obowiązek zapłaty opłaty paliwowej obciąża podmioty...

I SA/Wr 1805/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-06-02

poza zakresem przedmiotowym opodatkowania podatkiem od towarów i usług określonym w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
naruszyła przepisy art. 2 ust. 3 pkt 2 i 5 oraz art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50...

I SA/Ka 421-423/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1997-10-27

. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. oddala skargę. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że skarga nie zasługuje...
na uwzględnienie, gdyż zaskarżona decyzja nie narusza przepisów prawa., Przepis art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...

III SA 366/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-31

, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50, ze zm.), § 44 ust. 1 i 4 pkt 1, § 50 ust. 4 pkt...
3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 109...

I SA/Wr 1169/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-01-23

postanowiono: 'Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy: 1) podatku od gier, 2) podatku akcyzowego, 3) cła'. Ustawą z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy...
J. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób...

I SA/Wr 1170/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-01-23

, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy: 1) podatku od gier, 2) podatku akcyzowego, 3) cła'. Ustawą z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób...
Z. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób...

VI SA/Wa 4150/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-03

, z którego wynika, że 'w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy'. Przyjmując te wyjaśnienia, stwierdzono, że z treści operatu szacunkowego...
przeprowadził oględziny nieruchomości porównawczych., Zwrócono się do rzeczoznawcy majątkowego o wyjaśnienie przyjęcia do obliczeń zarówno cen transakcyjnych brutto (z podatkiem...

II SA/Ke 563/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-11-29

września 2016 r. służbę w komórkach m.in. zajmujących się realizacją zadań z zakresu podatku akcyzowego i gier hazardowych., Zdaniem skarżącej, sam fakt pełnienia służby...

II SA/Ke 603/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-12-20

. służbę w komórkach m.in. zajmujących się realizacją zadań z zakresu podatku akcyzowego i gier hazardowych., Zdaniem skarżącej, sam fakt pełnienia służby na dzień 30 września...

II SA/Ke 590/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-11-29

osób pełniących na dzień 30 września 2016 r. służbę w komórkach m.in. zajmujących się realizacją zadań z zakresu podatku akcyzowego i gier hazardowych., Zdaniem skarżącego...