Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X

II SA/Wa 1849/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-23

wyrobów tytoniowych oraz unikania opodatkowania tych wyrobów podatkiem akcyzowym. Za rozwiązaniem z nim stosunku służby przemawia zatem znaczny ciężar gatunkowy przypisywanych...
podatek na uszczuplenie, tj. o czyn z art. 54 § 1 Kodeksu karnego skarbowego w zbiegu z art. 65 Kodeksu karnego skarbowego, w związku z art. 7 § 1 i art. 6 § 2 Kodeksu karnego...

III SA/Kr 371/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-04-27

papierosów różnych marek wartości 20315 zł, czym naraził Skarb Państwa na uszczuplenie należności celnych w kwocie 6.252 zł, cła w kwocie 3601,40 zł, podatku akcyzowego...

I OSK 1405/10 - Wyrok NSA z 2010-11-03

wartości [...] zł, czym naraził Skarb Państwa na uszczuplenie należności celnych w kwocie [...] zł, cła w kwocie [...] zł, podatku akcyzowego w kwocie [...] zł - na łączną...