Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Paszporty X
  • Skarżony

V SA 215/98 - Wyrok NSA z 1999-09-22

obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ nie płacąc podatku...
do jego mieszkania i kradzieży przedmiotów o zdecydowanie większej wartości niż zaległy podatek., Nienależycie oceniony materiał dowodowy wyłączał - zdaniem skarżącego...