Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X

III SA 461/97 - Wyrok NSA z 1997-09-26

na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. skargę oddala...
nie świadczy usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, wobec...

III SA 1792/01 - Wyrok NSA z 2003-02-05

1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, stanowiące, iż opodatkowaniu VAT podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług oraz przekazanie...
stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, oraz jego błędną wykładnię poprzez przyjęcie, że sprzedaż samochodów...

III SA 1793/00 - Wyrok NSA z 2001-11-22

ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu...
. 5 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, a także z naruszeniem prawa procesowego, które miało istotny wpływ...

III SA 180/99 - Wyrok NSA z 1999-12-15

ubezpieczeniowe i osobowe'., W ocenie Urzędu Skarbowego było to zgodne z art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, w myśl...
ubezpieczeniowej i podlegała opodatkowaniu na podstawie art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50...

III SA 734/01 - Wyrok NSA z 2002-10-17

przepis art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym., Powyższą sprzedaż strona zakwalifikowała jako sprzedaż...
1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, a także naruszenie prawa procesowego, a w szczególności przepisów art. 120, art. 122 Ordynacji podatkowej...

III SA 1328/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-24

stały się własnością ubezpieczyciela zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm...
obowiązującym w 1997r., wynika, że zwalnia się z podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2. Natomiast z poz. 13...