Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bank X
  • Skarżony

I FSK 6/05 - Wyrok NSA z 2005-11-16

oraz podatku akcyzowym /Dz.U. 154 poz. 797 ze zm./ przewidywał zakaz prawa do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego...
. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, dochodząc do konkluzji, że istotę sporu w niniejszej sprawie...

III SA 476/96 - Wyrok NSA z 1997-07-11

z dnia 8 stycznia 1993 r. - o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ przez podmiot świadczący tego rodzaju usługi., Apteki...
. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ oraz inne tego rodzaju umowy objęte zwolnieniami na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2...

III SA 1632/99 - Wyrok NSA z 2000-04-07

oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm./ nie wymagał zapłaty należności wynikającej z faktury przez samego nabywcę, to niewykazanie faktu, że świadczenie osoby...
Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm...

III SA 1125/94 - Wyrok NSA z 1995-05-12

, której świadczenie zwolnione jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...
podlegają opłacie skarbowej,, - zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym sprzedaż wierzytelności...

SA/Kr 2871/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-04-19

/. W uzasadnieniu podano, że spółka wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 26 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie wpłaciła...
Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z powołanym już art. 26 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym podatnik jest obowiązany bez wezwania...

I SA/Wr 2887/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-05-17

. M. W skardze zarzucono, że decyzje te naruszają:, 1. art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym w związku z art. 16 ust. 1 cyt. ustawy...
i usług odwołuje się do klasyfikacji statystycznych. Zgodnie bowiem z art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...

III SA 324/95 - Wyrok NSA z 1996-04-10

stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ jest obrót. Zarówno więc wartość funduszu założycielskiego, jak i obrót...
się z zaległego podatku obrotowego, podatku od płac, podatku od wzrostu wynagrodzeń, podatku od towarów i usług oraz dywidendy., W odwołaniu od tej decyzji Bank zarzucił...