Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X

I SA/Go 420/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-02-28

na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za czerwiec 2016 r. z tytułu produkcji papierosów poza składem...
. nr [...] w przedmiocie określenia skarżącemu zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za czerwiec 2016 r. w kwocie 225.450,00 zł powstałego z tytułu produkcji papierosów...

I SA/Lu 585/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-01-20

, z których wynikałoby, czy podatnik był obowiązany do uiszczenia podatku akcyzowego z tytułu nabytych samochodów osobowych. Ustalono, że podatnik dokonał zapłaty podatku...
Izby Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2011 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] kwietnia...

II SA/Sz 974/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-11-14

podatku akcyzowego i nie może w niniejszej sprawie być brany pod uwagę., Dodać także należy, że sytuacja materialna i rodzinna skarżącej może podlegać badaniu...
z tego tytułu kwoty w wysokości uwzględniającej zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i składkę na ubezpieczenie zdrowotne zalicza się na poczet przyznanego...

II SA/Wr 2034/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-07-27

podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z dnia [...]r., umowy rachunku bankowego z dnia [...]r. oraz formularza ZUA określającego datę powstania...