Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Fundacje X

III SA 1642/95 - Wyrok NSA z 1997-02-21

przy uwzględnieniu konkretnych warunków, określonych w art. 25 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U....
. 10 ust. 1 i 2a, art. 21 ust. 6 i 7 oraz art. 25 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. - o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz...

SA/Po 2203/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-12-15

z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Urząd Skarbowy stwierdził...
stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło...

II SA/Go 685/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-09-26

administracyjnych., Należy zwrócić uwagę na znajdujące się w aktach sprawy pismo z dnia [...] marca 2013 r. Wydziału Egzekucji skierowane do Referatu Podatku Akcyzowego...
EURO. Wezwanie doręczono spółce w dniu [...] marca 2013 r. Pismem z dnia [...] lutego 2013 r. Wydział Rozliczeń Ceł i podatków poinformował Referat Akcyzy i Gier o braku...

SA/Wr 2523/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-12-23

stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ w art. 7 ust. 1 pkt 4 zwalnia od tych podatków import towarów zwolnionych...
od cła na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 13 prawa celnego. Towary takie nie podlegają również podatkowi importowemu w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 1993 r...