Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X

III SA/Lu 477/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-03-23

, iż J. S. zalega z zapłatą podatków - akcyzowego (w kwocie [...]zł) oraz od towarów i usług (w wysokości [...]zł) - stanowiących dochody budżetu państwa., Strona...
nie zgodziła się z powyższą decyzją organu I instancji., W swoim odwołaniu podniosła, że istotnie wystąpiły opóźnienia w płatności podatku akcyzowego, ale nie mogły one stanowić...

II SA/Rz 12/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-04-24

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 - zwana dalej O.p.), art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r...
deklarowanych podstaw opodatkowania, obliczania i wpłacania podatku akcyzowego, obejmująca okres od 1 marca 2009 r. do 30 kwietnia 2009 r. W toku kontroli ustalono, że Spółka...

II SA/Bd 73/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-03-22

. 52 ust. 2 pkt 2 i pkt 4, ust. 3 ustawy z dnia [...] grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz.U. z 2014, poz. 752 ze zm.) cofnął Sp. z o.o. (dalej jako: 'Spółka...
korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym. Organ administracji zakwestionował prawidłowość klasyfikacji wyrobu Spółki. Wskazał...

I SA/Bk 1154/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-03-22

wysyłanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, czyli dokonywanie wielokrotnych czynności będących przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym na podstawie...
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 752 ze zm., dalej powoływana jako u.p.a.), w wersji obowiązującej do 19 września 2013 r., właściwy...

I SA/Lu 392/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-06-09

Stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ opodatkowaniu...
ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm./. Zaskarżoną decyzją z dnia 13 marca 1998 r., wydaną na podstawie art. 138 par. 1...

II GSK 669/08 - Wyrok NSA z 2009-01-21

(powołał art. 35 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym, zamiast art. 35 ust. 2 pkt 2 tejże ustawy), mógł podjąć rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie., Wyrokiem z dnia 18...
dochodów państwa z tytułu podatków pośrednich w każdym stadium produkcji i dystrybucji niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. Stosowany jest on w celu...

I SA/Lu 1434/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-03-19

./, art. 4 pkt 6, art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
i usług oraz o podatku akcyzowym oraz par. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług...

SA/Bk 1159/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-09-03

./, art. 2, art. 6 ust. 1 i 4, art. 15, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ i art...
ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym., Z dowodów zebranych w sprawie wynika, że Spółka 'A.' przyjęła na własny stan...

SA/Sz 1003/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-04-07

Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm...
i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. oddala skargę w przedmiocie określenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za grudzień 1996 r. Izba...

III SA 2076/99 - Wyrok NSA z 2001-03-22

. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, że 'urząd skarbowy ustali je w innej wysokości'. W świetle powołanego art. 26 cyt...
oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ w brzmieniu obowiązującym odpowiednio w 1994 i 1995 r., obrazę par. 2 ust. 1 pkt 1, par. 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra...
1   Następne >   3