Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Gl 105/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-10

. wydał 'A' sp. z o.o. w B. [...] r. decyzję nr [...] określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za sierpień 2012 roku w kwocie [...] zł...
, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 i ust. 3 ustawy z 6 grudnia o podatku akcyzowym (Dz.U z 2011, nr 108, poz. 626, dalej: u.p.a.). Spółka nie posiada...

III SA/Gl 104/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-10

'A' sp. z o.o. w B. [...]r. decyzję nr [...]określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za lipiec 2012 roku w kwocie 5.626 zł., W uzasadnieniu decyzji...
, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 i ust. 3 ustawy z 6 grudnia o podatku akcyzowym (Dz.U z 2011, nr 108, poz. 626, dalej: u.p.a.). Spółka nie posiada certyfikatu...

III SA/Gl 106/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-10

Skarbowego w K. wydał A sp. z o.o. w B. [...] r. decyzję nr [...] określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za wrzesień 2012 roku w kwocie [...] zł...
ze zwolnienia, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 i ust. 3 ustawy z 6 grudnia o podatku akcyzowym (Dz.U z 2011, nr 108, poz. 626, dalej: u.p.a.). Spółka...

III SA/Gl 2157/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-02-02

stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za okres rozliczeniowy od maja do października 2008r., w łącznej wysokości [...] zł w związku z prawomocnym wyrokiem WSA...
odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za miesiące maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2008r., natomiast w pozostałym zakresie oddalił skargę...

III SA/Gl 173/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-22

przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego, dotyczącej wywiązywania się przez niego z obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie podatku akcyzowego i opłaty paliwowej...
I instancji podjął działania nakierowane na ustalenie, czy od paliwa dostarczonego przez 'B' Sp. z o.o. został zapłacony w należytej wysokości podatek akcyzowy oraz opłata...

V SA/Wa 1413/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-26

w zakresie prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa w podatku akcyzowym w okresie od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., do dnia 23 stycznia 2017 r., zaś od dnia...
24 stycznia 2017 r. - kontrolę w zakresie prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa w podatku akcyzowym oraz opłaty paliwowej w okresie od 1 października 2014 r. do 31...

I GSK 72/16 - Wyrok NSA z 2018-01-10

podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego i opłaty paliwowej u P. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą D. ustalono, że w kontrolowanym okresie...
. W związku z tym Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu wydał decyzje określające zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące 2007 i 2008 r...

I GSK 75/16 - Wyrok NSA z 2018-01-10

podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego i opłaty paliwowej u P. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą D. ustalono, że w kontrolowanym okresie...
. W związku z tym Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu wydał decyzje określające zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące 2007 i 2008 r...

I GSK 78/16 - Wyrok NSA z 2018-01-10

podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego i opłaty paliwowej u P. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą D.ustalono, że w kontrolowanym okresie...
. W związku z tym Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu wydał decyzje określające zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące 2007 i 2008 r...

I SA/Go 339/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-12

. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu importu towaru 1. uchyla zaskarżoną...
. POLSKA Sp. z o.o. stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego z tytułu importu towaru., Decyzję powyższą Dyrektor IC oparł na następujących ustaleniach faktycznych., Dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100