Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

III SA/Gl 2157/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-02-02

stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za okres rozliczeniowy od maja do października 2008r., w łącznej wysokości [...] zł w związku z prawomocnym wyrokiem WSA...
odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za miesiące maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2008r., natomiast w pozostałym zakresie oddalił skargę...

III SA/Gl 2381/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-25

publicznych w kwestii podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; 2. zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę 457 zł (słownie...
o udzielnie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego od energii elektrycznej zużywanej w procesach metalurgicznych., Zgodnie...

III SA/Gl 1736/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-20

Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r., nr [...] Dyrektor Izby Celnej w K. utrzymał w mocy...
decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w K. z dnia [...] r., nr [...] odmawiającą stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego w kwocie [...] zł wpłaconego w związku...

III SA/Gl 1734/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-20

Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r., nr [...] Dyrektor Izby Celnej w K. utrzymał w mocy...
decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w K. z dnia [...] r., nr [...]odmawiającą stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego w kwocie [...] zł wpłaconego w związku...

III SA/Gl 1735/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-20

Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r., nr [...] Dyrektor Izby Celnej w K. utrzymał w mocy...
decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w K. z dnia [...] r., nr [...] odmawiającą stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku akcyzowego w kwocie [...] zł wpłaconego w związku...

III SA/Gl 1770/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-27

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r., nr [...] , Dyrektor Izby Celnej...
. nr [...] odmawiającą stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym w kwocie [...] zł z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego., Decyzja ta została wydana...

III SA/Gl 1739/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-02-03

Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r., nr [...], Dyrektor Izby Celnej w K...
. nr [...] odmawiającą stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym w kwocie [...] zł z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego., Decyzja ta została wydana w następującym...

III SA/Gl 1737/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-02-03

Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r., nr [...], Dyrektor Izby Celnej w K...
. nr [...] odmawiającą stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym w kwocie [...] zł z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego., Decyzja ta została wydana w następującym...

III SA/Gl 1738/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-02-03

Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r., nr [...], Dyrektor Izby Celnej w K...
. nr [...] odmawiającą stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym w kwocie [...] zł z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego., Decyzja ta została wydana w następującym...

III SA/Gl 1744/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-20

Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r., nr [...] , Dyrektor Izby Celnej w K. , po rozpoznaniu...
i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym w kwocie [...] zł z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego., Decyzja ta została wydana w następującym stanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100