Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

III SA/Gl 326/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-05-26

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego (odmowy stwierdzenia nadpłaty) oddala skargę. Dyrektor Izby Celnej w K...
stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym:, - za lipiec 2007r. w wysokości [...] złotych,, - za sierpień 2007r. w wysokości [...]złote,, - za wrzesień 2007r. w wysokości...

III SA/Gl 327/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-05-26

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego (odmowy stwierdzenia nadpłaty) oddala skargę. Dyrektor Izby Celnej w K...
stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym:, - za listopad 2007r. w wysokości [...] złotych,, - za grudzień 2007r. w wysokości [...] złote,, Powyższa decyzja została wydana...

I SA/Rz 313/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-06-13

Celnej 1) z dnia [...] lipca 2012r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym od energii elektrycznej za styczeń 2009r. 2) z dnia...
[...] lipca 2012r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym od energii elektrycznej za luty 2009r. 3) z dnia [...]sierpnia 2012r...

III SA/Gl 577/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-12

. A. z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego (odmowy stwierdzenia nadpłaty) oddala skargę. Zaskarżoną decyzją...
nadpłaty w podatku akcyzowym za miesiąc wrzesień 2007 r. w wysokości [...] zł., Z akt sprawy wynika, iż wnioskiem z dnia 22 kwietnia 2007r., 'B' S.A. - obecnie 'A' SA...

III SA/Gl 574/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-12

. A. z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego (odmowy stwierdzenia nadpłaty) oddala skargę. Zaskarżoną decyzją...
w podatku akcyzowym za miesiąc lipiec 2007 r. w wysokości [...] zł., Z akt sprawy wynika, iż wnioskiem z dnia [...]r., 'A' S.A. - obecnie 'A' SA - wystąpiła...

III SA/Gl 578/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-12

. A. z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego (odmowy stwierdzenia nadpłaty) oddala skargę. Zaskarżoną decyzją...
w podatku akcyzowym za miesiąc październik 2007 r. w wysokości [...] zł., Z akt sprawy wynika, iż wnioskiem z dnia [...]r., 'B' S.A. - obecnie 'A' SA - wystąpiła...

III SA/Gl 576/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-12

. A. z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego (odmowy stwierdzenia nadpłaty) oddala skargę. Zaskarżoną decyzją...
w podatku akcyzowym za miesiąc sierpień 2007 r. w wysokości [...] zł., Z akt sprawy wynika, iż wnioskiem z dnia [...] r., 'B' S.A. - obecnie 'A' SA - wystąpiła...

III SA/Gl 46/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-08-13

Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r...
., nr [...], utrzymana została w mocy decyzją Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w O. z dnia [...] r., nr [...], określającą wysokość zobowiązań podatkowych w podatku akcyzowym...

III SA/Gl 174/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-27

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. 1. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r., nr [...], wydaną...
Izby Celnej w K. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w K. z [...] r., nr [...] odmawiająca A S.A. stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za miesiąc listopad...

I FSK 1106/13 - Wyrok NSA z 2014-07-01

Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2012 r., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę kasacyjną. 1. Zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
'skarżąca spółka') na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 20 lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego., Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100