Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X

I SA/Łd 83/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-03-10

w Z. na decyzję Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w Ł. z dnia [...] lipca 2020 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania z podatku akcyzowym za okres...
[...] Urzędu Celno - Skarbowego w Ł. z dnia [...] maja 2019 r. określającej zobowiązania w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące od stycznia do listopada 2016 r., Dnia 5...

I SA/Bd 655/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-09-19

faktyczny., Spółka jest polskim rezydentem podatkowym. Jako podatnik podatku akcyzowego dokonuje i zamierza dokonywać dostaw wewnątrzwspólnotowych lub eksportu wyrobów...
., Spółka nabywa i będzie nabywała wyroby akcyzowe od podatnika podatku akcyzowego. Jednocześnie możliwe jest, że wyroby akcyzowe były i mogą być nabywane od podmiotu...

I SA/Sz 289/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-06-07

A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 30 grudnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego...
: spółka, skarżąca) zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiąc czerwiec 2009 r. w wysokości [...] zł w związku z wykonanymi na terenie kraju czynnościami...

I SA/Sz 613/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-10-10

. nr [...] - z dnia 17 marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym oddala skargi. [...] K. P. D. R. spółka jawna z siedzibą w K. wnioskami z 12...
grudnia 2009 r. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego w K. (dalej: 'Naczelnik UC') o stwierdzenie nadpłaty podatku akcyzowego jako nienależnie pobranego z tytułu...

I SA/Sz 292/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-06-07

A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 30 grudnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego...
podatkowego w podatku akcyzowym za [...] w kwocie [...] w związku z wykonywanymi na terenie kraju czynnościami oraz stanami faktycznymi podlegającymi opodatkowaniu podatkiem...

I SA/Sz 647/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-10-24

. nr [...] - z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym oddala skargi. [...] K. P. D. R. spółka jawna z siedzibą w K. wnioskami z 12...
grudnia 2009 r. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego w K. (dalej: 'Naczelnik UC') o stwierdzenie nadpłaty podatku akcyzowego jako nienależnie pobranego z tytułu...

I SA/Sz 290/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-06-07

A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 30 grudnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za lipiec...
: spółka, skarżąca) zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiąc lipiec 2009 r. w wysokości[...] zł w związku z wykonanymi na terenie kraju czynnościami oraz stanami...

III SA/Łd 1122/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-02-22

zobowiązanie w podatku akcyzowym za miesiące czerwiec, lipiec, sierpień 2007 r. oddala skargę. Decyzją z dnia [...]., nr [...] Naczelnik [...] Urzędu Celno-Skarbowego w Ł...
podatkowe w podatku akcyzowym za czerwiec, lipiec i sierpień 2007r., utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy., Powyższe rozstrzygnięcie zostało wydane w oparciu o następujące...

I SA/Sz 291/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-06-07

A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 30 grudnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego...
podatkowego w podatku akcyzowym za [...] w kwocie [...] w związku z wykonywanymi na terenie kraju czynnościami oraz stanami faktycznymi podlegającymi opodatkowaniu podatkiem...

I SA/Sz 286/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-06-07

A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 30 grudnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego...
w [...] (dalej: spółka, skarżąca) zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiąc kwiecień 2009 r. w wysokości [...] zł w związku z wykonanymi na terenie kraju...
1   Następne >   +2   +5   +10   14