Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X

I OW 227/12 - Postanowienie NSA z 2013-04-16

wewnątrzwspólnotowego pojazdu na gruncie ustawy o podatku akcyzowym jest kwestią odrębną, którą reguluje ustawa o podatku akcyzowym i jako taka nie wpływa na sytuację celną towaru...

III SAB/Gd 61/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-11-06

, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy...
brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód...

III SAB/Gd 76/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-11-06

stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej...
i jest rejestrowany po raz pierwszy, zaświadczenia wydanego przez właściwy organ potwierdzający uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzonych z państw...

I OSK 572/15 - Wyrok NSA z 2015-08-28

przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy, zaświadczenia wydanego...
przez właściwy organ potwierdzający uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub brak tego obowiązku...